CV‎ > ‎

ANSIOLUETTELO 04

vuonna 2005. Olen toiminut tulkkina ja oppaana Pietarissa vuosina 2005-2006 seurakuntalaisten matkoilla Mariakotiin.

  • Helsingin Inkeri- kuorossa lauloin useita vuosia ja teimme esiintymismatkoja Inkerinmaalle, eri puolelie Suomea ja Ruotsiin.

  • Eläkkeensaajien Keskusliitto käynnisti vuonna 2005 Raha-automaattiyhdistyksen tuella kolmivuotisen projektin, jonka nimenä on Werkonparsijat- ikäihmisen atk-apu. Eläkkeensaajien Keskusliiton kautta olen saanut tietokoneen vertaisohjaajan koulutuksen ja olen vertaisohjaajana pilottiprojektissa, jonka tarkoituksena on auttaa ikäihmisiä selviytymään tietoteknologian arkipäiväkäytössä internetin välityksellä ja aktivoida syrjäytyneet ikäihmiset käyttämään tietokonetta. Olen ollut jo kolmella kurssilla vertaisohjaajana Myyrmäen eläkkeensaajien ryhmässä. Olen tullut valituksi EKL-Werkkoviestijät ry:n johtokuntaan varajäseneksi vuodelle 2007.

  • Suomen Latu, Suomen Sydänliitto ry ja UKK-instituutti ovat käynnistäneet valtakunnallisen projektin Kävelyliikunnan edistämisohjelma 2005 - 2009. Projektin kautta olen suorittanut Kunnon kulkurit-klubin vetäjäkurssin, joka oli järjestetty yhteistyössä Helsingin Sydänpiiri ry:n kanssa. Aikomukseni on järjestää keväällä seniori- kfivelyklubin Myyrmäen seurakunnan piirissä.

  • Olen valittu Kristillisdemokraattisen puolueen maahanmuuttajien toimintakuntaan vuodelle 2007.

  • Suomen kansalaisuuden olen saanut 8. päivänä toukokuuta 1998 presidentti Martti Ahtisaaren myöntämänä.

2012-06-01-14-30-57-02.pdf


Comments