CV‎ > ‎

ANSIOLUETTELO 05

ANSIOLUETTELO

Viola Heistonen
Kuohurinne 1C 46
01600 Vantaa

puhelin: 044 291 4582

sähköposti: viola.heistonenelisanet.fi
Henkilötiedot
Syntymäaika: 6.3.1936
Syntymäpaikkakunta: Pohjois-Inkeri / Lempaalan kunta, Oinaalan kylä
Asuinpaikkakunta: Vantaa 7.11.1990 alkaen

Elämänkerta Lapsuus
Piiritetystä Leningradista syksyllä 1941 perheemme evakuoitiin Uralille Udmurtiaan, jossa
asuimme 4 vuotta. Ensimmäinen Aapiseni Uralilla oli äitini virsikirja, josta opin
suomenkieliset goottiset kirjaimet ja opin lukemaan ja veisaamaan virsiä. Puhuin viiden
vuoden ikään asti pelkkää suomea. Opin nopeasti puhumaan udmurttia ja koulunkin aloitin
vuonna 1944 Udmurtissa, mutta venäjän

Sodan päättyessä pääsimme kotikunnille, muttei ollut mitään jäljellä meidän Oinaalan
kylästämme, emmekä saaneet lupaa pysähtyäkään sinne. Viranomaiset siirsivät meidät
Viroon, jossa opin puhumaan viron kieltä ja kävin koulua siellä noin 1,5 vuotta.

Sitten tuli käsky muuttaa Virostakin pois ja inkeriläiset siirrettiin Pihkovan alueelle
metsätöihin, jonka aikana jouduimme vaihtamaan useamman kerran asuinpaikkaa.
Jouduimme asumaan parakeissa ja jopa maakuopissa.

Koulutus
Varttuessani halusin lähteä opiskelemaan, mutta ei ollut lupaa hakeutua esim. Leningradiin
tai muihin isoihin kaupunkeihin keskellä Venäjää. Nuorten inkeriläisten tyttöjen seurassa
syksyllä 1952 lähdimme 1000 km:n päähän äideistämme Arkhangeliin, jossa hakeuduimme
yhdessä ammattiopistoon kaupan ja merkonomin kou1utukseen.

Aloitin siellä luistelun harrastamisen. Ammattiopiston liikunnan opettaja huomasi minussa

"luistelijan ainesta" ja kannusti siinä minua. Harrastin pikaluistelua noin 15 vuotta ja
menestyinkin mukavasti juniori- ja ylioppilaitten joukossa. Jatkoin opiskelua Arkhangelin
Pedagogisessa korkeakoulussa, josta valmistuin vuonna 1959 kandidaatiksi, aineinani
ihmisen anatomia ja fysiologia ja liikunnan kasvatus.

2012-07-05-10-53-43-01

Opiskelun aikana olin jo kiinnostunut tutkimustyöstä, joka liittyi ihmisen anatomiaan ja
fysiologiaan ja urheilusuorituksiin.
Tyilura
Vuonna 1959 aloitin työurani merimiesten kaupungissa jäämeren rannikolla
Severodvinskissa, jossa olin lasten ja nuorten luistelukoulun valmentajana.
Luistelusaavutusten ansiosta minulle tarjottiin vuonna 1961 työtä Valkovenäjän
pääkaupungissa Minskin polyteknisessä korkeakoulussa.
Vuonna 1966 hakeuduin töihin Minskin Yliopistoon, jossa jatkoin myös tutkimustöitä.
Edustin Valkovenäjää luisteluseurassa muutamia vuosia. Hakeuduin myös oppaan
koulutukseen ja vapaa-aikoina harrastin opastusta Minskissä.
Haaveilin aina pääsystä lähemmäksi "kotiseutua", joten muutin vuonna 1971 Valkovenäjältä
Leningradin alueelle Hatsinaan, jossa työskentelin opettajana ja liikunnan osaston johtajana
pedagogisessa ammattikoulussa ja myöhemmin luistelukoulun varajohtajana ja
valmentaj ana.
Vuonna 1980 hakeuduin Leningradin Intourist-matkatoimistoon koulutukseen, jonka sain
Leningradissa ja Moskovassa. Olin hyväksytty Intouristin suomenkieliseksi oppaaksi. Otin
vastaan suomalaisia turisteja ja esittelin heille Leningradin nähtävyyksiä ja olin
matkaoppaana myös muihin turistikohteisiin Neuvostoliitossa.
Hatsinassa olin perustamassa v, 1988 - 1989 Inkerinliittoa, jossa viimeaikoina työskentelin
aktiivisesti ja osallistuin tapahtumiin, jotka liittyivät Inkerin kirkon elvyttämiseen. Lauloin
inkeriläisten kuorossa, joka esiintyi Jumalan palveluksissa. Pidin Hatsinan kulttuuritalolla
suomenkielisiä kursseja inkeriläisille ja järjestin pienen lauluryhmän opiskelijoista ja
esiinnyimme esim. vuonna 1991 juhannusjuhlissa Tuutarissa.
Suomen vuodet
Muutin Suomeen 7.11.1990 ja samana päivänä aloitin työt siivoojana Lindströmin
siivousfirmassa. Hain kovasti koulutustani vastaavaa työtä opettajana tai turistioppaana,
mutta inkerinsuomalaisena paluumuuttajana työtä en saanut. Työsuhteeni päättyi
pyynnöstäni, koska ryhdyin lähiomaiselleni omaishoitajaksi.
01in 4 vuotta kehitysvammaisen lähiomaiseni palkattomana omaishoitajana, koska en
tiennyt, että siitä saisi palkkaa, eikä viranomaiset sellaisesta kertoneetkaan mitään. Toimin
tällä hetkellä lähiomaiseni edunvalvojana.

2012-07-05-10-55-24-01

1
Kehitysvammaisen lähiomaiseni hoitoa järjestellessäni olen tutustunut perusteellisesti
kolmeen kehitysvammaisten hoitolaitoksen toimintaan, sekä useampaan kehitysvammaisille
ja autistisille tarkoitettuun asumisyksikköön.
Kehitysvammaisten harjaantumisopetukseen, sekä toisen asteen erityisopetukseen ja myös
työtoimintaan olen paneutunut. Samoin kuntakohtaiset, sekä erityishuoltopiirin
kehitysvammapalvelut ovat hyvin tuttuja. Kokemusteni ja havaintojeni perusteella voin
todeta, että Suomen kehitysvammahuollon toiminnoissa ja toimintakulttuurissa olisi paljon
kehitettävää.
Olen valittu Vantaan Asperger- ja autistien ry: n johtokuntaan v. 2006. Edunvalvojan
tehtävän lisäksi olen ollut aktiivisesti yhteiskunnan vapaaehtoistoiminnassa. Olen saanut
vapaaehtoistyöntekijän koulutuksen, jonka ovat järjestäneet Vantaankosken seurakunnan
diakoniatyöntekij ät.
Olen ol1ut runsaat 3 vuotta vapaaehtoisena vahtimestarina Myyrinkodissa. Kesällä 2004 olin
viikon mittaisella rippikoululeirillä ripari-mummona. Olen toiminut aktiivisesti
Vantaankosken seurakunnan puutarharyhmässä. Olen hakeutunut vapaaehtoistyöntekijäksi
Myyrmäen kirkon kahvilaan, jonka aloitan keväällä.
Olen pitänyt lyhyen venäjänkielisen kurssin ystävyysseurakuntien viikolla. Osallistuin
aktiivisesti 31.8 - 6.9.2006 Vantaan seurakuntien järjestämään rukouskampanjaan. Toimin
aktiivisesti Inkerinmaalla sijaitsevan Mariakodin ystävissä ja olen osallistunut
vapaaehtoisena tulkkina Mariakodin hoitohenkilökunnan koulutukseen Suomessa vuonna
2005. Olen toiminut tulkkina ja oppaana Pietarissa vuosina 2005-2006 seurakuntalaisten
matkoilla Mariakotiin.
Helsingin 1nkeri- kuorossa lauloin useita vuosia ja teimme esiintymismatkoja 1nkerinmaalle,
eri puolelle Suomea ja Ruotsiin.
Eläkkeensaajien keskusliiton kautta olen saanut tietokoneen vertaisohjaajan koulutuksen ja
olen vertaisohjaajana pilottiprojektissa, jonka on tarkoitus aktivoida syrjäytyneet ikäihmiset
käyttämään tietokonetta. Olen ol1ut jo kolmella kurssilla vertaisohjaajana Myyrmäen
eläkkeensaajien ryhmässä.
Äskettäin olen hakeutunut ja saanut koulutuksen Kunnon kulkurit-klubin vetäjäksi, joka oli
järjestetty Suomen Ladun, Suomen sydänliiton ja UKK-instituutin yhteistyöllä. Kurssi oli
toteutettu myös yhteistyössä Helsingin Sydänpiiri ry:n kanssa. Aikomukseni on järjestää
keväällä seniori- kävelyklubin Myyrmäen seurakunnan piirissä.
Suomen kansalaisuuden olen saanut 8. päivänä toukokuuta 1998 presidentti Martti
Ahtisaaren myöntämänä.

2012-07-05-10-49-23-01.pdf


Comments