IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

2007 Etelä-Suomen lääninhallitus julkisti

Kaikkien  puolueden  teemoissa  toistuvat
kestosuoisikit vanhusten hoito ja

ilmastonmuutos,erittäin tärkeitä asioita nekin.

Pienen ryhmän kehitysvammaisten palveluiden ja
perusoikeuksien

lainsäädännöllinen    turvaaminen    ei
kiinnosta,suuri~eita.

Kehitysvammaisten  henkilöiden  perus-  ja
ihmisoikeusasiat ovat nyt

erityisen ajankohtaisia.

23 tammikuuta 2007 Etelä-Suomen lääninhallitus
julkisti läänin

vammaispolittisen  ohjelman  Enemmän  kuin
tavallinen, vuosille 2007 2010.

Kansainvälisten  vammaispolittisen linjausten
mukaisesti läänin ohjelmassa

ittr

ei/

fvt,2

painottuu vammaisuus ihmisoikeuskysymyksenä.

26 helmikuuta 2007 Invaliidiliitto ry ja Kynnys
ry ovat perustaneet

Turussa Vammaisten ihmisoikeuskeskuksen ,VIKE:n
Tavoittena on

edistää   vammaisten  ihmisoikeuksia   ja
koordinoita vammaisten

ihmisoikeuksia koskevaa yhteistyötä.

VAKE:n mukaan Vammaisten syrjintä on Suomessa
yleistä ja1aaja-a1aista

fiteiskunnan eri osa-aluieilla.

( Kå1Ie Könkkölä ja Jukka K-umliuvuori)

e`

r>ct

Suomessa kehitysvammalaitokset  ja asuntolat
elävät omassa sulietussa

maailmassayn4illä päyttää/ olevan mahdollisuus
valita asiakkaansa, koska

eivät ole sairaat&itoy\kisikköitä . Suljettujen
ovien takana tapahtuu perus-ja

ihmisoikeuksien loukkaamista.

rtd, cz)tt.,*( etui

;\

OLL,

'

12)-

Jo vuonna 2003 Suomi on allekirioittanut YK.n
kidutuksen vastaisen

?

lisäpöytäldrjan  --fflutta ratifiointi  puu~
vieläkin:Lisäpöytäkirja

valvontaelime4perustami st4olla olisi oikeusY

crect fe4

tehdä   varoittamattomia  tarkastuskäyntejä
vammaisten asuin ksikköihin

g-tj

Ulkoministeriö      on     perustanut
työryhmänsuunnittelemaa n lisäpöYtäkirjan

ratifiointia , mutta  ihmetyttää se, ettei
työryhmään ole otettu

vammaisjärjestöjen edustusta.

Kynnys ry kysyykin tiedottessaan)-2-ruta 20071
onko Suomella

jotain salattavaa laitosten ovin takana , vai
miksi pelätåän vammaisteri

laitoksien tarkastuksia.

j

`31())?

j` (2,0()

\\

(4)

ft/(-\

(

\<\

 Kehitysvammaiset henkilöt ovat myös syrjitty
 tery.huollosta, niin, että

täällä  hetkellä   kehitysvammaisilla  on
vaikeuksia päästä hoitotakuun

mukaisesti   erikoissairanhoitoon,   esim.
lääkityksen arviontiin neurologien

ja psykiatrian puoleelle. Teiveyskeskuksissa
pitäisi olla

kehitysvammaisuuteen kolutettuja lääkäreitä ja
terveyspalvelut olla

saatavissa kaikille tasavertaisesti.

Puolustan  tiukkapipoisesti  ihmisoikeuksista
tinkimättä vammaisten

oikeuksia ja  vaadin kaikenlaisen syrjinnän
lopettamista, niin laitoksissa

kuin yhteiskunnan avopalveluissakin.

Äänestä Viola Heistosta eduskuntaan. Numero
228. Kiitos!

Comments