IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

2009-01-21 Raution toimintakeskuksesta tehtlin kantelu lääninhallitukselle

Omainen kuvaa oloja
vankilamaiseksi.
Viranomaiset: vammaisen
etu tärkein.
ANU PAKARINEN

RAUTION toimintakeskuksen
toimintatavoista tehtiin viikonlopun
aikana kantelu Etelå- Suomen
lääninhallitukselle.
Kantelu koskee toimintakeskuksessa
asuvan autistisen miehen
eristämistä. Miehen lähimmän
omaisen ja samalla edunvalvojan
käynnit ja yhteydenotot
kiellettiin kokonaan lääkärin
määräyksellä.
Tieto tilapäisestä vierailukiellosta
annettlin tekstiviestillä.
Eristämisen tarkempaa syytä ei
omaiselle kerrottu. Tekstivlestissä
viitattiin ainoastaan autistisen
miehen tilaan, jonka vuoksi
hän ei voi tavata ketään omaisia
ja vieraita.
Piivittiin miehelle soittanut ja
säännöllisesti toimintakeskuksessa
vieraillut isoäiti järkyttyi
ja tuohtui kiellosta.
Hän korostaa olevansa ainoa
miehen lähiomainen ja hoitaneensa
tämän asioita vuosikaudet.
Iäkäs nainen on myös ottanut
tyttärenpoikansa kotiin välillä
viikonloppulomalle.
- Pojalla on oma kännykkä.
Olen joka ilta laulanut ja toivottanut
hänelle hyvää yötä puhelimella.
Pyysin, että saan edes puhua
hänen kanssa, mutta tämäkin
kiellettiin. Pojalla on varmasti
kova hätä, miksi mummosta
ei ole kuulunut mitään.
Isoäiti kuvaa toimintakeskuksen
olosuhteita "vankilamaiseksi".
RIstIrlIdat Raution toimintakeskuksen
kanssa alkoivat, kun
isoäiti kiinnitti huomiota miehelle
määrättyjen rauhoittavien
lääkkeiden suureen määrään.
Hän pyysi tarkempaa tietoja lääkityksestä,
mutta naisen mukaan
tästä kieltäydyttiin. Hänelle
todettiin, etteivät lääkeasiat
kuulu edunvalvojalle.
Isoäiti ei antanut periksi, vaan
teki kirjallisen selvityspyynnön
potilaslakiin vedoten. Kun vastausta
ei kuulunut, isoäiti laati
vielä kirjallisen muistutuksen.
Vastaukseksi tuli tekstiviesti,
jossa ilmoitettiin vierailu- ja yhteydenottokiellosta.
Lisäksi isoäiti
sai kuulla, että maistraatilta
pyydetään hänen edunvalvojaasemansa
purkamista.
Ketään ei eristetä
omaisistaan
kevyin perustein.
Tuomo Pöyry
Isoält1 arvelee,että pohjimmiltaan
kyse on hänen pyrkimyksestään
siirtää tyttärenpoika autistien
hoitoon erikoistuneeseen
Villa Kareliaan, koska hänen
mielestään Rautiossa eivät resurssit
ja osaaminen riitä. Toimintakeskus
panee hanttiin isoäidin
mielestä taloudellisista
syistä: rahaa taloon tuovasta
asukkåsta ei haluta luopua.
Raution toimintakeskus ei
kommentoi esitettyjä väitteitä.
Vaitiolovelvollisuuden vuoksi
asian julkinen käsittely on mahdotonta.
Toiminnanjohtaja Inkeri
Varttainen muistuttaa ainoastaan,
että asioilla on aina
toinenkin puoli.
Imatran kaupungin terveyskeskuksessa
asiaan perehtynyt ylilääkäri
Tuomo Pöyry puolestaan
korostaa, että kaikki päätökset
tehdään aina vammaisen
omaksi parhaaksi.
Ketään ei eristetä omaisistaar
kevyin perusteM.Veiliolovelvol.
lisuuden vuoksi hän ei voi kuitenkaan
kommentoida kyseessi
olevaa tapausta, vaan puhuu ai
noastaan yleisellä tasolla.
- Tällaisia päätöksiä el tehdi
kuin pakkotilanteessa, jos vam
maisen turvallisuus on esimer
kiksi vakavasti uhattuna.
Etelä-Suomen lääninhallitu:
vahvistaa, että Raution toimin .
takeskuksesta on jätetty kantelu,
mutta sen enempää ei asiast:
kerrota. Kantelut eivät ole
sia. Lääninhallitus antaa aikanaan
ratkaisunsa kaikkia osapuolia
kuultuaan. Yleensä kart
telujen käsittelyaika on 5-8 kuu
kautta.

Eristäminen mahdollista, mutta perusteltava

ANU PAKARINEN

PALVELUKODISSA tai hoitolaitoksissa
asuvan kehitysvammaisen
eristäminen on mahdollista,
kertoo lääninsosiaalitarkastaja
Marja Kaasalalnen
Etelä-Suomen lääninhallituksesta.
- Erityishuoltolaki ja mielenterveyslaki
mahdollistavat tiettyjen
rajoitteiden käytön, mutta
niistä pitää aina tehdä kirjalliset
päätökset perusteluineen.
Rajoituksia on erilaisia.
Aggre ss ivi sesti käyttäytyvä
henkilö voidaan eristää omaan
huoneeseensa, jos tämän katsotaan
olevaan tarpeen muiden
ihmisten suojelemiseksi. Jos
henkilö on vaaraksi itselleen,
voidaan päättää suojelutoimista,
joilla estetään itsensä vahingoittaminen.
Kännykkäkieltokin on mahdollinen
- En muista yhtään tapausta,
mutta kyllä tämäkin on mahdollista,
jos sen katsotaan olevan
perusteltua henkilön tilanteen
johdosta.
Entä omaisten tapaamisia koskevat
rajoitukset?
- Yleensä laitoksissa on vapaa
vierailuoikeus. Täytyy olla todella
painavia syitä, että tästä
poiketaan. Rajoitukset ovat hyvin
harvinaisia, yhden prosentin
luokkaa.
- Jos yhteydenotot on kielletty,
perusteet on kerrottava
omaiselle.
Yhteydenotot ja vierailut voidaan
kieltää, jos esimerkiksi on
pelättävissä, että tapaaminen
heikentäisi vammaisen tai vaikkapa
mielenterveyskuntoutujan
vointia.
- Sairauden kuva voi olla sellainen,
että tilanne häiriytyy
niin pahasti, että yhteydenottoja
on syytä rajoittaa.
Kaaaalalnen korostaa, että rajoitukset
ovat aina määräaikaisia.
- Rajoitukset liittyvät johonkin
tilanteeseen, joka halutaan
panna poikki. Vaatimus on, että
päätöksistä on kirjalliset dokumentit
ja menettelylle on lääkärin
hyväksyntä.
Entä tietojen julkisuus? Onko
lähisukulaisella oikeus saada
tietoja omaistaan koskevist:
päätöksistä?
- Ensisijaisesti lähdetään siitä,
että tietojen anto on mahdol-
- Tietosuojalaissa mainituish
erityisistä syistä tietojen antot
voidaan rajoittaa. Sekin päätö:
pitää kuitenkin perustella.
- Jos kieltäydytään antarnasts
tietoja, pitää antaa kirjallinen
perusteltu päätös, josta voi va
littaa.

Tekstiviesti el riitä.

DSCN0688.pdf


Comments