IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

2009-01-21 Raution toimintakeskus

Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 UUTISVUOKSI

an

Aurinko nousee klo 8.51 Aurinko laskee klo 15.42

Pimeys päättyy klo 7.57 Pimeys alkaa klo 16.36

Tfina Raikköner

Raution tolmintakeskus tal sen toknintaa ylkipitkvä Sataklelen laulu ry elvät kommentol esitettyjä vältteltå.

Raution toimintakeskuksesta tehtlin kantelu lääninhallitukselle Omainen kuvaa oloja vankilamaiseksi.

Viranomaiset: vammaisen etu tärkein.

losta annettiin tekstiviestillä. mella. Pyysin, että saan edes pu- potilaslakiin vedoten. Kun vasEristämisen tarkempaa syytä ei hua hänen kanssa, mutta tämä- tausta ei kuulunut, isoäiti laati omaiselle kerrottu. Tekstivles- kin kiellettiin. Pojalla on var- vielä kirjallisen muistutuksen. tissä viitattiin ainoastaan autis- masti kova hätä, miksi mumVastaukseksi tuli tekstiviesti,

Villa Kareliaan, koska hänen mielestään Rautiossa eivät resurssit ja osaaminen riitä. Toi-

tisen miehen tilaan, jonka vuoksi hän ei voi tavata ketään omaisia ja vieraita.

äidin mielestä taloudellisista syistä; rahaa taloon tuovasta

ANU PAKARINEN

Pilvittiin miehelle

soittanut ja RAUTION toimintakeskukzen toimintatavoista tehtiin viikonlopun aikana kantelu Etel ä-Suomen lääninhallitukselle.

Kantelu koskee toimintakeskuksessa asuvan autistisen miehen eristämistä. Miehen lähim-

män omaisen ja samalla edunvalvojan käynnit ja yhteydenotot kiellettiin kokonaan lääkärin määräyksellä. Tieto tilapäisestä vierailukiel-

mosta ei ole kuulunut mitään. jossa ilmoitettiin vierailu- ja yhIsoäiti kuvaa toimintakeskuk- teydenottokiellosta. Lisäksi isosen olosuhteita "vankilamaisek- äiti sal kuulla, että maistraatilta sr. pyydettitin hänen edunvalvojaasem ansa purkarniata.

säännöllisesti toimintakeskuksessa vieraillut isoäiti järkyttyi ja tuohtui kiellosta. Hän korostaa olevansa ainoa miehen lähiomainen ja hoitaneensa tämän asioita vuosikaudet. Iäkäs nainen on myös ottanut tyttärenpoikansa kotiin vä-

RIstIrlIdat Raution toiminta-

lillä viikonloppulomalle.

le todettiin, etteivät lääkeasiat

keskuksen kanssa alkolvat, kun

isoäiti kiinnitti huomiota miehelle määrättyjen rauhoittavien lääkkeiden suureen määrään. Hän pyysi tarkempaa tietoja lää-

kityksestä, mutta naisen mu-

Tuomo Poyry

kaan tästä kieltäydyttiin. Hänel-

Pojalla on oma kännykkä. kuulu edunvalvojalle. Olen joka ilta laulanut ja toivottanut hänelle hyvää yötä puheli-

Ketään ei eristetä

omaisistaan kevyin perustein.

Isoäiti ei antanut periksi, vaan teki kirjallisen selvityspyynnön

Isoilt1 arvelee, että pohjimmiltaan kyse on hänen pyrkimyksestään siirtää tyttärenpoika au tistien hoitoon erikoistuneeseen

mintakeskus panee hanttiin isoasukicalista ei haluta luopua.

Raution toimintakeskus ei

omaksi parhaaksi. Ketään ei eristetä omaisistaar kevyin perustein. Vaitiolovelvol lisuuden vuokai hän ei voi kui . tenkaan kommentoida kyseessi olevaa tapausta, vaan puhuu ai noastaan ylettelli tasolla.

  • Tällaisia påltöksii ei tehdt

kommentoi esitettyjä Vaitiolovelvollisuuden vuoksi asian julkinen käsittely on mahdotonta. Toiminnanjohtaja Inkerl Vartlainen muistuttaa ainoastaan, että asioilla on aina toinenkin puoli.

kuin pakkohlanteesaa, jos varn. maisen turvalliauus on eaimer kiksi vakavasti uhattuna.

Imatran kaupungin terveyskeskuksessa asiaan perehtynyt yli-

sia. Lääninhallitus antaa aikanäan ratkaisunsa kaikkia osa puolia kuultuaan. Yleenså kan-

lääkäri Tuomo Pöyry puotestaan korostaa, että kaikki päätökset tehdään aina vammaisen

Etel ä - Suom en lA.äninhallituj

vahvistaa, että Raution toimin .

takeskuksesta on jitetty kante lu, mutta sen enempåå ei asiasta kerrota. Kantelut eivät ole julki.

telujen käsittelyaika on 5-8 kuu kautta.

Eristärninen mahdollista, mutta perusteltava ANU PAKARINEN

PALVELUKODISSA tai hoitolaitoksissa asuvan kehitysvammaisen eristäminen on mahdol-

lista, kertoo lääninsosiaalitar-

kastaja Marja Kaasalainen Etelä-Suomen ääninhallituksesta.

  • Erityishuoltolaki ja mielenterveyslaki mahdollistavat tiettyjen rajoitteiden käytön, mutta niistä pitää aina tehdä kirjalliset

  • En muista yhtään tapausta, tin luokkaa. ja on syyta rajoittaa.

  • Jos yhteydenotot on kielletlista, jos sen katsotaan olevan ty, perusteet on kerrottaVa Kaasalalnen korostaa, että raperusteltua henkilön tilanteen omaiselle. joitukset ovat aina määräaikaijohdosta.

Yhteydenotot ja vierailut voi- sia. taan olevaan tarpeen muiden daan kieltää, jos esimerkiksi on Rajoitukset liittyvät johonihmisten suojelemiseksi. Jos Entä omaisten tapaamisia kos- pelättävissä, että tapaaminen kin tilanteeseen, joka halutaan henkilö on vaaraksi itselleen, kevat rajoitukset? heikentäisi vammaisen tai vaik- panna poikki. Vaatimus on, että voidaan päättää suojelutoimisYleensä laitoksissa on vapaa kapa mielenterveyskuntoutujan päätöksistä on kirjalliset dokuta, joilla estetään itsensä vahin- vierailuoikeus. Täytyy olla to- vointia. mentit ja menettelylle on lääkägoittaminen. della painavia syitä, että tästä

  • Sairauden kuva voi olla sel- rin hyviksyntä. Kännykkäkieltokin on mah- poiketaan. Rajoitukset ovat hy- lainen, että tilanne hiiiriytyy Entä tietojen julkisuus? Onko dollinen vin harvinaisia, yhden prosen- niin pahasti, että yhteydenotto- lähisukulaisella oikeus saada päätökset perusteluineen. Rajoituksia on erilaisia. Aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö voidaan eristää omaan huoneeseensa, jos tämän katso-

mutta kyllä tämäkin on mahdol-

tietoja omaistaan koskevista päätöksistä?

  • Ensisijaisearti lähdetiln siitä, että tietojen anto on mahdol

  • Tietosuojalaissa mainituisli erityisistå syistä tietojen antos voidaan rajoittaa. Sekin piLitöt pitää kuitenkin perustella.

  • Jos kieltäydytään antamasts tietoja, pitää antaa kirjallinen perusteltu päitös, josta voi va littaa. Tekstiviesti ei

    .


Comments