IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

2009-01-25 Raution toimintakeskus epäilee asukkaan isoäitiä pahoinpitelystä

Raution toimintakeskus epäilee asukkaan isoäitiä pahoinpitelystä

Viota H;stonen kuvattiin sYksyliriun häniOi Imatralla kunnalIis-matie-hd-okkaa;a-Inkerhätnen paluumuuttaja kortos tuollsan okwanse otenkin vallinotten
aSialla.Sanasota Raution toimintakeskuksen ympärillä saa yhä synkempiä savyjätE
yffltwetmen ta madirimouttallar

72-vuotias isoäiti
tyrmää väitteet ja
pyytää apua
kehitysvammaiselle
lapsenlapselleen.
ANU PAKARINEN
SANASOTA Raution toimintakeskuksen
ympärillä
jatkuu ja kiihtyy.
Etelä-Suomen lääninhallituksen
lsäksj kädenvään-
: töön on kutsuttu mukaan
myös Imatran polilsi. jolle
Raution toirnIntakeskus on
tehnyt tutluntapyynnon autistisen
miehen pahoinpitelysti
Toimintakeskus epäilee
pahoinpitelysta miehen rsoaitiä.
Tutkintapyynt6 tehtrin
12 tammikuuta, noin
vuorokausi sen jälkeen, kun
autistinen mies oli palannut
toimintakenkukseen viiko.nloppulomalta
isoäolin luota
Pollisille puhelimella jätetyssä
tutkintapyynnössä
kerrotaan, etta mrehen oikeassa
poskessa, ohimossa ja
korvassa oll muatelmia, ja
etta isoäidin epäillärin atheuttaneeh
vammat lyömällä.
Isoäfti Viola Heistonen,
72, on epäilyista järkyttynyt
iii vidainen
Oma maine ei häntä kiintsd--
II
,
noata, vaan kehitysvammai
sen tyttärenpojan kohtalo
Pahoinpitelyepäilyjen var
jolla tolmin t akeskus hanklo
hänelle vierailukiellon, ja
myös päivittäiset puhelinsoitot
kiellettiin. lstniidin
sydäntä särkee, kun hän kuvittelee,
mitä mlehen päänsä
iiikkuu.
- Pojan ärti kuoli viime
vuonna ja iså hylkäsi perheen
jo aikoja sitten. Miten
hänelle on selitetty, ettei isoäitikään
enää käy?
Minulla on pojasta suurt
huoli. Miten hän jaksaa? Kyse
on kehitysvammaisesta,
jonka psyyke voi mennä todella
nekaisin. Hånet tasså
tuhotaan.
k
VIola Heastnnen
Kehltysvammaisen eristäminen
lähimmästä omaisesta
on Heistosen rnielestä
äärimmäisen julmaa. Syytä
hänelle ei koskaan ilmoitet
tu. vaan hän sai tietää pa
hoinpitelyepäilyistfi tohnittujan
avulla
Paits1 että epärlyt ovat
_
7
ukki....v_a,c-rotehn tom'e
(h-Aaa ns1elivaha,p1I. t
rimpojan astouta paattt
ty
Ongelmat alkowat man
sen jalkeen, kun nsies no_LA -
tivitmekevh-tana Raution tot
mintskeskukseen. 1.1th n
< ,mat nen ta edunvalvme t
pattim sivuun hoetott Ittaike
visea roticristos, vaikka isoälti
kokee olevansa pnras astan
tuntija tulkitsemaan puhu
mattoman mlehen
Osaan lukea häntri. Rau
tion toimtntakeskuksessa ei
ole hänen hyvä olla. Hån et
halunnut palata sinne viimt.
is.jts'iwtilomaljakaan
Kun saatoin hanet asun.
It n j o
a th, n n k.. vsm.hs
at n 1 1 k411,1_1q
diut p
a, ta sekin mtetalma
s th re..a_vteree Heurtonen
S-« r loppoa, p.
hvinprte:,. .1.1t1.Jts tapah
neen.
Hoistonen knotää kt .i_aa-1
lyoneenfälithes kakstmetn
seksh nue heket varttunutta
tyttare nporicaansa. Tä män
ajoittai.ifia Ievottornuo,
kohtaukstata on lat
lamalla puhumalla, paata ).4
poskea kätta pt
tekmällä ja hartiorta hiersmalla
kokemtuSa on pikkulapsiajaata
aaakka
lark t m-ja s ohjertu
ja 1.< kemm<
dito toosa
Jlauein toirnint-tatskAk
a et nk auttsmtin lotly
vau Iantuntemw'a, reunko
vuok tolen halunairt stirtits
härie v lerni
Je ettli theuraan nils. tark
I 1-n pojan hottoa, on kffli
avyr.ri then minut
halutaan nyt pois ku-notsta
Hel. t _nen on tehnyt kantelun
EfeId-Suorne..n lärmin
halli1uksello Rautinn t.
mmtakekukze:ta. Liarak A
hän harlotsee rikoailmott uk
sen tekemistä. Tärk
si saada knitenkm tyttäre n
pojan eiämä takiism nor
maalille raiteille

Klphitpvanymal.-ten
omal vain
välttä öil paha?
j,.1tAttkftt,:tt1
111111141TINIVAmmaesTaN
t ,thro I ,t 1 t I
1B, iii t;,,
till 1,11 rk. 1f
ei ffial
toashe p t o kl
inh
n 1 I
f, Ottrlakn lealsharn
un I t f
/I i 1 I 1. fl 1 14,1-1
k. t i t. 1 lii. lt n k
I ii n ii
h' i .11.- II
,
orroesi lii Ik 41
tspetetuu .41.
1. ht 1 1 U 1
1141 111, 1 1,/11/.-.1
$ 1 111014.1 , 1 '
n
I 11' isme
Ind f n js,ps I finski
5:3; 015. ti tri lait
.111 1 ranit 1 aldelta
iii tett t ii ki,Idsi olkekot,
mors alenn a lap.ett n
ei luto 11-7 etpal. t t
1,.. s I avultha_t 1. ikka-o<
_ 1 ta
t rr jnl um. 11flks.
1 alyej. ii k. n It_un
indm
pit..ta vie-ralluun dun
lvf p .
PIrliko Lask itantitå ot, .0
tnAlnen aikumen lapt, jott,
ho itee hoo ht Hän on U
Z.1nnitt kehityevammatet, n
ruite ita jo vIt to vuodtn ajan
ja kerroo ottä runtrudat ovat
enem_mbn saänto kum penk
keus
Ks e on valtatan,teluntaictimpt
tirtaa paremmtn
varnmatss n tarpeet is tot
vt.et pahelukott vat omai
net
Leskrnen Mmettelee, mik
si ortuuset sivuutetaan nfin
mielellään
hootaank- my s hs adåt
vajaavaltustittn

DSCN0687.pdf


Comments