IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

2010-03-01 VETOOMUS EUROOPAN PARLAMENTTI    European Parlament
    Committee on Petitions
    The Secretariat
    Rue WIERTS  B-1047 Brussels

    VETOOMUS
    EUROOPAN PARLAMENTTI
                                                           YKSITTÄINEN PYYNTÖ

    Nojaten EY:n Perustamissopimuksen 194 artiklaan, jonka mukaan jokaisella EU kansalaisella on oikeus tehdä yksittäinen pyyntö, joka koskee yksityistä etua.

    Esitän Pyynnön kIinnittää huomiota EU:n jäsenmaahan Suomeen, jossa mielestäni törkeästi rikotaan kehitysvammaisten perus-ja ihmisoikeuksia.

    Pyydän ottamaan kantaa  vaikeasti puhevammaisen, kehitysvammaisen  ja autistisen 27v. tyttärenpoikani Oleg Jakosen eristämiseen minusta hänen 74 vuotiaasta isoäidistään ja hänen ainoasta elossa olevasta lähiomaisestaan.  Olemme molemmat Neuvostoliitosta  1991 Suomeen muuttaneita inkeriläisiä , joiden äidinkieli on venäjä.

    Tyttärenpokani kaappaus ja minulle asetettu tapaamiskielto tapahtui perättömiin  perustein 12.01.2009 Imatralla ja tapaamisen estämistä on nyt kestänyt jo yli vuoden.

    Tominnanjohtaja Inkeri Vartiainen Raution toimintakeskuksessa Imatralla, jossa tyttärenpokaani on asunut kohta 2 vuotta, teki minusta perättömän ilmiannon pahoinpitelystä 12.1.2009, mutta Kaakkois-Suomen syyttäjäiraston Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Pietilä vapautti  minut epäilyistä 20.11.2009. Vantaan Käräjäoikeus kuitenkin
poisti minulta edunvalvojuuden  28.8.2009, koska olin epäilty pahoinpitelystä. Vaikka käräjätuomari Timo Heikkinen totesi  toiminnanjohtajan Vartiaisen ilmoituksen mukaan, etten enää ole tapaamiskiellossa tyttärenpokaani,  kuitenkin yksityinen Raution toimintakeskus pitää tyttärenpokaani suljettujien ovien takana, eikä
anna hänelle mahdollisuutta tavata minua isoäitiään ja kuulla yhteistä äidinkieltämme venäjää ja laulamiani venäläisiä lauluja, myös yhteys yhteiseen historiaamme  Neuvostoliitossa on häneltä evätty, olion jo Neuvostoliitossa hänen huoltajansa. Tyttärenpokani molemmat vanhemmat ovat kuolleetr.

    Tässä mielestäni rikotaan törkeästi Suomen perustuslain 7 § ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 8 artiklaa.

On julmaa ja epäinhimillistä  erottaa puhumaton kehitysvammainen ja autistinen  lapsenlapsi hänelle rakkaasta isoäidistään, äidinkielestään venäjästä ja venäläisestä kulttuurista ja perinteistä.  Pyydän  käsittelemään luottamuksellisesti. Pyydän myös mahdollisuutta osallistua Valiokunnan kokoukseen, jossa vetoomuksestaan keskustellaan.
Comments