IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

2010-07-00 Vastaako virkamies virkatoimiensa lainmukaisuudesta

Vastaako virkamies virkatoimiensa lainmukaisuudesta


Suomen Perustuslaki
11.6.1999/731. Luku 10.
§ 118 "Vastuu virkatoimista
".
Lainaus: "Virkamies
vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta.
Hän on
myös vastuussa sellaisesta
monijäsenisen toimielimen
päätöksistä, joita hän on
toimielimen jäsenenä kannattanut.
Esittelijä on vastuussa
siitä, mitä hänen esittelystään
on päätetty, jollei
hän ole jättänyt päätökseen
eriäviä mielipidettään.
Jokaisella, joka on kärsinyt
oikeudenloukkauksen
tai vahinkoa virkamiehen
tai muun julkista tehtävää
hoitavan henkilön lain
vastaisen toimenpiteen tai
laiminlyönnin vuoksi, on
oikeus vaatia tämän tuomitsemista
rangaistukseen
sekä vahingonkorvausta
julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä
tai muulta julkista
tehtävää hoitavalta
sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään. Tässä
tarkoitettua syyteoikeutta
ei kuitenkaan ole, jos syyte
on perustuslain mukaan
käsiteltävä valtakunnan oikeudessa.
Jos Suomi on oikeusvaltio,
niin on muitakin lakipykäliä,
jotka ojentaisivat virkamiestä
toimimaan oikeudenmukaisesti.
Esimerkiksi
rikoslain 40 luku 10§ "Tuottamuksellinen
virkavelvollisuuden
rikkominen"; Kuntalaki
17.3.1995/365540" Virheellinen
menettely luottamustoimessa
" ym. "määritelmiä
"
Jos tähän lisätään vielä
EU:n ja YK:n ihmisoikeuksien
sopimuksia eri pykälineen,
niin tuntuu, että
aika vahva " lakimuuri "
on suojamassa kansalaisia
virkamiesten vääryydestä!
Mutta käytännössä miten
kuullekin käy?
Kokemuksestani voin
sanoa, että " pahin virhe"
on, jos uskallat kyseenalaistaa
virkamiesten päätöksiä
ja yrität taistella vääryyttä
vastaan.
Virkamies on aina oikeassa
ja tekee aina oikeita
päätöksiä. Virkamies ei
valehtele. Virkamies saa
aina tukea seuraavalta
virkamieheltä. Tavallisen
kansalaisen on turhaa
vedota lakipykäliin, koska
virkamies ei koskaan
joudu vastuuseen tekemisistä
virheistä ja lakipykälien
rikkomisesta.
Eli virkamieskoneisto on
niin vahvasti korruptoitunut
keskenään, että sen
"muurin" läpi ei tavallinen
kansalainen pääse
vaan on tuhon tuomittu,
jos joutuu heidän hampaisiinsa!

Viola Heistonen
Imatran Seudun
Perussuomalaiset ry:n
hallituksen varajäsen,
Imatran kaupungin
varavaltuutettu

2012-07-10-14-41-35-01.pdf


Comments