IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Edunvalvonnan valvonta eriarvoista

Sivu1/1
Viola Heistonen.
Lähettäjä: "Viola Heistonen" <vheistonen@gmail.com>
Vastaanottaja: <hs.mielipide@hs.fi>
Lähetetty: 6. syyskuuta 2009 22:52
Aihe: Lyhyesti palstalle
Lyhyesti palstalle
Edunvalvonnan valvonta eriarvoista
HS uutisoi 5.9 turkulaisen kaappauksesta epäillyn juristin saavan mahdollisesti myös syytteen
edunvalvojana päämiehensä omaisuuden kavaltamisesta. Tuntuu uskomattomalta, ettei paikallinen
maistraatti vuositilejä tarkastessaan ollut huomannut rahojen katoamista. Vai onko edunvalvojienkin
valvonnassa eriarvoisuutta.
Oma kokemukseni kehitysvammaisen omaiseni edunvalvojana on täysin erilainen. Maistraatti tarkistaa
pilkulleen pelkän eläkkeen varassa elävän päämiehen tulot ja menot, mikä on tietysti oikein. Maistraatti
puuttuu myös hyvin kärkkäästi omaisen toimintaan päämiehen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen
järjestämisessä § 42, laki holhoustoimesta. Taloudellinen edunvalvojuus tarkoittaa kirjaimellisesti vain
päämiehen taloudellisten asioitten hoitamista.
Jos omaisedunvalvoja erehtyy puuttumaan palvelukodissa asuvan kehitysvammaisen päämiehensä
hoidossa havaitsemiinsa epäkohtiin, vastustaa päämiehen kivuliasta leikkausta, kyselee lääkityksistä tai
mikä pahinta tekee kanteluita, edunvalvoja onkin sopimaton tehtäväänsä.
Maistraatille riittää edunvalvojan vaihtamiseen pelkkä epäilys edunvalvojan sopimattomuudesta, jolloin se
esittää tehtävään yleistä edunvalvojaa, jolle määrätään laaja-edunvalvojuus, eli päämiehen hoidosta ja
raha-asioista vastaaminen. Tällöin omaisella ei ole enää mitään sanottavaa kehitusvammaisen lapsensa
asioihin.
Vaikka omainen vastustaa edunvalvojan vaihtamista, maistraatin esitys voittaa aina käräjäoikeudessa, ei
ole yhtään ennakkotapausta, että tuomioistuin olisi toiminut vastoin maistraatin esitystä.
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen mukaan vajaavaltaiselle henkilälle tulisi ensisijassa määrätä
omaisedunvalvoja.
Virkaedunvalvojilla on useita satoja päämiehiä usein ympäri Suomea, jolloin voi laskea kuinka vähän
kaikkien lomien jälkeen virka-aikana edunvalvojalla on aikaa ja asiantuntemusta paneutua
kehitysvammaisen päämiehen asioihin. Harvoin on edes yhteistä kieltä, jolla selvittää päämiehen tahtoa.
Miten toteutunee kovasti peräänkuulutettu vammaisen itsemääräämisoikeus.
Määräämällä laaja edunvalvojuus kehitysvammaiselle ihmiselle, omaiset voidaan sulkea täysin
vammaisen lapsensa elämästä, mikä varmasti onkin tarkoitus, kun näitä laajoja edunvalvojuuksia on
alettu enenevässä määrin määrätä. 011aanko palaamassa takaisin holhouslain aikaan?
Omainen.
Edellä oleva kirjoitus ehdottomasti vain nimimerkillä, koska en halua ärsyttää enempää paikallista
maistraattia ja käräjäoikeutta, olen valittamassa hoviin, mikä on varmasti turhaa.
Viola Heistonen
Rautionkatu 21 a 2 55910 Imatra
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-12-59-21-01.pdf


Comments