IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Kehitysvammahuollon muututtava radikaalisti

Kehitysvammahuollon
muututtava radikaalisti"Vanhustenhuollon toimintatapojen
on muututtava radikaalistr,
toteaa professoriVappu
Taipale eräässä kirjoituksessaan
ja jatkaa "palvelutalojen ja muidenkin
palvelupisteiden ovet on
avattava kaikkien tulla".
Samaa haluaisin sanoa
kehitysvammahuollon
toimintapisteille. Asuntoministeri
Jan Vapaavuoren työryhmä
ehdottaa kehitys- ja vaikeavammaisten
laitosasumisen korvaamista
tuetulla asumisella. Pelkkä
asumismuodon muutos ei
ratkaise mitään, asenteiden ja
toimintakulttuurin tulee muuttua
ja avautua.

Mitä tapahtuu
suljettujen
ovien takana?
Tällä hetkellä useat kuntayhtymien
ja yksityisten palvelukodit
toimivat kuin pienet laitokset.
Ovet ovat suljettuina, eivät vain
lukossa. Mitä tapahtuu suljettujen
ovien takana, sitä kyselevät
monet omaiset.
Kehitysvammalain 42. pykälän,
josta ei ole edes valitusoikeutta,
perusteella kehitysvammaisia
ja heidän omaisiaan
eristetään toisistaan ja
määrätään tapaamisrajoitteita.
Kyseisen pykälän mukaan "erityishuollossa
olevaan henkilöön
saadaan soveltaa pakkoa
vain siinä määrin kuin erityishuollon
järjestäminen tai toisen
henkilön turvallisuus välttämättä
vaatii".
Ne harvat omaiset, jotka
ovat uskaltaneet nousta puolustamaan
vammaisten lastensa
ihmisoikeuksia, on nopeasti
pantu järjestykseen uhkauksilla,
rangaistuksilla tai tekaistuilla
syytteillä ja jos tämä ei ole auttanut,
viemällä kaikki oikeudet
vammaisen lapsensa elämään
määräämällä hoidosta vastaava
yleinen edunvalvoia. Sen
jälkeen omaihen joutuu pyytämään
luvan edunvalvojalta
tapaamisiin ja jopa päästäkseen
katsomaan vakavasti sairasta
lastaan sairaalassa tai osallistuakseen
saattohoitoon. Edunvalvojalle
kerrotaan mahdollisesta
elvytyskiellosta, ei ornaiselle,

Perhe, sukulaiset
ja ystävät ovat
korvaamattoman
tärkeä turvaverkosto.

Eteva-kuntayhtymissä on laadittu
pakkokeinojen käytöstä suojatoimenpideopas,
mutta miten
valvotaan yksityisiä palvelukoteja.
Perhe, sukulaiset ja ystävät
ovat korvaamattoman tärkeä
turvaverkosto niin vammaisen
kuin ikäihmisen elämässä, he
tuntevat parhaiten omaisensa
elämänhistorian ja ovat heidän
parhaita tulkkejaan ja puolustajiaan.
Sekä vammais- että vanhushuollossa
henkilökuntarakenne
on hyvin naisvaltainen: Mitä
kertovat meidän naisten moraalista,
ne monet surulliset tarinat,
joita omaisemme kertovat
tai heidän silmistään voi lukea?
Myös julkitulleissa vammaisiin
ja vanhuksiin kohdistuneissa
surmissa, epäilty on ollut nainen.
Vammais- ja vanhustenhuollossa
työskentelevien taustat
tulisi voida selvittää.
Vammaislakien muutoksissa
hidastellaan, mutta yliopistolaki
runnottiin läpi nopealla aikataululla.
Suomi ei pysty ratifioimaan
YK:n vammaisten oikeuksia
koskevaa sopimusta ennenkuin
kansallinen lainsäädäntö
on sopimuksen mukainen ja
pakkokeinopykälä 42 kumottu.
Yhteiskunnan sivistyksen
tasoa voidaan mitata yliopistoja
arvioimalla, mutta yhteiskunnan
eettinen taso näkyy vammaisten
ja vanhusten ihmisoikeuksien
toteutumisessa ja kohtelussa.
Pirkko Leskinen
vammaisen ja vanhuksen omainen
Sipoo

2012-07-10-19-55-42-01.pdf


Comments