IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Kohdellaanko kehitysvammaisia kaltoin Suomessa 02

8
Käytösoireiden takana on aina kommunikaatio-ongelma, ei saa sanottua, mitä haluaisi, toiset eivät
ymmärrä, mitä sanoo, kokee, ettei tule kuulluksi tai ymmärtää väärin tai tulkitsee eri tavoin sanoja.
Valitettavan monelta puhevammaiselta puuttuvat riittävät kommunikaatiokeinot, eivätkä
asumisyksiköt ole halukkaita kuulemaan asukkaan ääntä.
Vammaiset maahanmuuttajat ovat moninkertaisesti vaarassa syrjäytyä kielten, kommunikaation ja
kulttuurien yhteentörmäyksessä.
Autistien kuntoutuksessa käytetyt monenlaiset kuntoutusfilosofiat ovat saaneet aikaan harhan, että
koko elämän kestävä oppiminen tarkottaisi autistien kohdalla jatkuvaa kasvattamista ja sparraamista
tuhannen toiston menetelmällä, palkitsemalla ja sammuttamalla.
Kehitysvammaisilla henkilöillä on kuitenkin oltava samat mahdollisuudet kasvaa aikuisiksi kuin
muillakin ihmisilIä, eikä heidän kasvatuksensa voi jatkua loputtomiin. Heillä pitää olla oikeus
aikuisuuteen heidän omalla tavallaan.
Asumispalveluissa mielestäni aikuisella kehitysvammaisella tulee olla oikeus omaan yksityisyyteen
ja kotirauhaan, mikä tarkoittaa oman huoneen tai asunnon avainta, postilaatikkoa ja
Ilikkumisvapautta.
Kehitysvammaisten vanhemmat ovat usein arkoja puuttumaan väärinkäytöksiin, koska pelkäävät
kostoa ja omaisensa aseman huononemista. Yhteisrintamaa on vaikea saada vanhempien kesken
syntymään. Järjestelmä ennemminkin hajota ja hallitse- menetelmällä kylvää eripuraa ja
epäluuloisuutta omaisten yhteistyöhön.
Kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistuvasta pakon käytöstä tulee käynnistää laajamittainen
yhteiskunnallinen keskustelu, niin omaisten kesken, kuin palvelujen tuottajien ja eri toimijoiden
kanssa. Asennemuokkausta ja koulutusta tarvitaan.
Ihmisoikeusinstituutin johtajan Martin Seheinin sanoi: kehitysvammaiset henkilöt ovat
yhteiskuntamme heikko-osaisia ja kohtaavat jokapäiväisessä elämässään syrjintää.

Viola Heistonen
Maahanmuuttaja, 
yliopistonopettaja
Vantaa

2012-06-01-15-37-18-01.pdf


Comments