IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Kohdellaanko kehitysvammaisia kaltoin Suomessa 05

Sivu 1 / 1

Viola Heistonen
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Lähetetty:
Aihe:

'Viola Heistonen" <viola.heistonen@elisanet.fi>
<toimitus.keskiuusimaa@lehtiyhtyma.fi>
15. helmikuuta 2007 1:40
Mielipide 14.2.07

Yhteystietoni:
Viola Heistonen
Kuohurinne 1 C 46
01600 Vantaa
gsm 044 291 4582

Kohdellaanko kehitysvammaisia kaltoin Suomessa
Nykyisen hallituksen käynnistämä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistäminen on
nostanut esille kehitysvammaisten hoidossa pakotteet ja niiden laillisuuden. Perusoikeuksien
rajoitukset ovat muotoutuneet pitkä-aikaisen käytännön kautta tavaksi, joita ei ole kyseenalaistettu
perusoikeusnäkökulmasta. Kehitysvammalain pakotteiden käyttöä koskevan 42. pykälä on
yleisluontoinen ja perustuslain vastainen.
Kehitysvammaisten ja erityisesti autististen henkilöiden kuntoutuksen, kasvatuksen ja opetuksen
nimissä tapahtuu paljon heidän perusoikeuksia lotikkaavaa kohtelua, rangaistuksia, halventamista,
alistamista, nöyryyttämistä, eristämistä, vapaudenriistoa ja lääkkeillä turruttamista. Kokemukseni
Suomen kehitysvammahuollosta ovat viimeisten 15 vuoden ajalta, jotka olen toiminut
kehitysvammaisen lähiomaiseni huoltajana ja edunvalvojana. Tiedän miten pakotteita sovelletaan
käytännössä ja kuinka asuinyksikön tapoja alistetaan noudattamaan. Puhumattomat
kehitysvammaiset ja autistiset ihmiset ovat heippoja väärinkäytösten uhreja, niin hyväksikäytölle,
lääkkeiden väärinkäytölle kuin kaltoin kohtelulle. Tällaiset menettelyt tapahtuvat yleensä suljettujen
ovien takana. Surullisinta on, etteivät kehitysvammaiset välttämättä ymmärrä, että heitä kohdellaan
kaltoin, mutta kaikesta huolimatta reagoivat psyykkisesti ja saattavat oireilla monin tavoin.
Valitettavan monelta puhevammaiselta puuttuu riittävät kommunikaatiokeinot, eikä asumisyksiköt
ole halukkaita kuulemaan asukkaan ääntä. Vammaiset maahanmuuttajat ovat moninkertaisesti
vaarassa syrjäytyä kielten, kommunikaation ja kulttuurien yhteentörmäyksessä.
Kehitysvammaisilla henkilöillä on oltava samat mahdollisuudet kasvaa aikuisiksi, kuin muillakin,
eikä heidän kasvatuksensa voi jatkua loputtomiin. Heillä pitää olla oikeus aikuisuuteen heidän
omalla tavallaan. Heillä tulee olla oikeus yksityisyyteen ja kotirauhaan, omaan huoneeseen ja
asunnon avaimeen, postilaatikkoon ja liikkumisvapauteen.
Kehitysvammaisiin kohdistuvasta pakon käytöstä tulee käynnistää laajamittainen yhteiskunnallinen
keskustelu, niin omaisten kesken, kuin palvelujen tuottajien ja eri toimijoiden kanssa.
Asennemuokkausta ja koulutusta tarvitaan ja toivon keskustelun jatkuvan kehitysvammaisten
perusoikeuksista. Kehitysvammaiset henkilöt ovat yhteiskuntamme heikko-osaisia ja kohtaavat
jokapäiväisessä elämässään syrjintää.
Viola Heistonen
Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas
Uudeltamaalta

17.5.2007
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-06-01-15-39-09-01.pdf


Comments