IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Kuvapuhelin puhevammaisen ja omaisen yhteydenpidossa

Kuvapuhelin puhevammaisen ja omaisen yhteydenpidossa

Valtioneuvoston vammaisselonteossa poliittisessa 2006 todetaan että tietoteknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea vammaisten henkilöiden tiedon hankintaa, työntekoa, opetusta, kuntoutusta, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Tulkkaus, kommunikaation apuvälineet ja tiedonovat vammaiSelle saanti henkilölle välttämättömiä yhdenvertaisuuden osatekijöitä. Erityisesti puhevammaiset maahanmuuttajat joutuvat helposti eristyksiin, ellei heidän kommunikaatiotaan tueta. Toimiva kommunikaatio

ja omalla äidinkielellä tapahtuva tulkkaus on ihmisoikeuksien, itsemääräämisen ja itsenäisen selviytymisen kannalta välttämätöntä. Tietoteknologian mah-

Internetpuhelujen käyttöä

tulisi la4entaa kehitysvammaisten ja omaisten yhteydenpidossa. dollisuuksia ei vielä hyödynnetä riittävän laaja-alaisesti eikä soveltaminen ole vakiintunut palveluj ärj estelmän toimintatavaksi. Vastuullisilla toimijoilla ei ole riittävästi tietoa.

Inkeriläisenä paluumuuttajana tullessani 15 vuotta

sitten Suomeen kehityslähiomaiseni vammaisen kanssa, pidin Suomea tasa-arvoisena ja ihmisoikeuksia kunnioittavana maana.

ilmeensä ja eleensä, joitakin viittomiakin käytimme.

Hyvin nopeasti huomasin,

Toivoisin, että kehitysvammaisten kommunikaatiossa alettaisiin kokeilla laajemmin tietoteknologisia sovelluksia ja internetpuheluiden käytöstä tehtäisiin tutkimusta vammaisila ihmisillä Vain tiedotuksella voidaan asenteita murtaa ja käyttöä lisätä. Skypeä käyttiä tällä

että olin yksin taistelemassa omaiselleni tasa-arvoisia oikeuksia ja palveluja.

Lähiomaiseni on puhumaton autistinen henkilö, joka kommunikoi kuvin, ääntelyllä ja elein. Hän asuu palvelukodissa. Koska käytän itse internetpuheluja, hankin yhteydenpitomme parantamiseksi hänelle laajakaistayhteyden ja asensin Skype- puhelinyhteyden ja

Web- kameran.

Omaiseni ilahtui kovasti nähdessään minut kuvaruudulla ja oli valmis kuulokkeista kuuntelemaan puhettani ja lauluj ani. Minun oli helppo tulkita

omaistani kun näin hänen

hetkellä noin 6 miljoonaa ih-

mistä maailmassa ja suurin osa on nuoria ihmisiä. Vammaispoliittisen seteknologiasuosilonteon tusten mukaisesti pitäisi

laajentaa internetpuhelujen käyttöä kehitysvammaisten ja omaisten tai ystävien välisessä vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa.

Viola Heistonen
KD kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta


Comments