IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Kuvapuhelu

Kuvapuhelin puhevammaisen ja omaisen yhteydenpidossa

Valtioneuvoston vammaisselonteossa
poliittisessa

2006 todetaan että tietoratkaisuilla
voidaan tukea vammaisten
henkilöiden tiedon hankintaa, työntekoa,
opetusta,
kuntoutusta, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

TbIkkaus, kommunikaation apuvälineet
ja tiedonsaanti ovat vammaiSelle
henkilölle välttämättömiä
yhdenvertaisuuden osatekijöitä.
Erityisesti puhevammaiset maahanmuuttajat
teknologisilla

internetpuhehden käyttöä
tulisi laujentaa
kehitysvammaisten ja
omaisten yhteydenpidossa.

joutuvat helposti eristyksiin,

ellei heidän kommunikaatiotaan tueta.
Toimiva kommunikaatio
ja omalla äidinkielellä tapahtuva tulkkaus
on ihmisoikeuksien, itsemääräämisen ja
itsenäisen selviytymisen kannalta välttämätöntä.
Tietoteknologian mah-

dollisuuksia ei vielä hyödynnetä
riittävän laaja-alaisesti
eikä soveltaminen ole vakiintunut
palvelujärjestelmän toimintatavaksi.

Vastuullisilla toimijoilla ei ole
riittävästi tietoa.
Inkeriläisenä paluumuut-

tajana tullessani 15 vuotta

sitten Suomeen kehityslähiomaiseni
vammaisen
kanssa, pidin Suomea tasa-

ilmeensä ja eleensä, joitakin
viittomiakin käytimme.

arvoisena ja ihmisoikeuksia kunnioittavana
maana.
Hyvin nopeasti huomasin,

maisten kommunikaatiossa
alettaisiin kokeilla laajemmin
tietoteknologisia sovelluksia ja
internetpuheluiden
käytöstä tehtäisiin tutki-

että olin yksin taistelemassa
omaiselleni tasa-arvoisia oikeuksia
ja palveluja.

Toivoisin, että kehitysvam-

musta vammaisilla ihmisillä.

Lähiomaiseni on puhumaton autistinen henkilö,
joka kommunikoi kuvin,

Vain tiedotuksella voidaan
asenteita murtaa ja käyttöä
lisätä. Skypeä käyttää tällä

ääntelyllä ja elein. Hän asuu
palvelukodissa. Koska käytän itse
internetpuheluja,
hankin yhteydenpitomme
parantamiseksi hänelle laajakaistayhteyden
ja asensin

hetkellä noin 6 miljoonaa ih-

Skype- puhelinyhteyden ja
Web- kameran. Omaiseni
ilahtui kovasti nähdessään
minut kuvaruudulla ja oli
valmis kuulokkeista kuuntelemaan puhettani ja
laulujani. Minun oli helppo tulkita

omaistani kun näin hänen

mistä maailmassa ja suurin
osa on nuoria
seVammaispoliittisen
lonteon teknologiasuositusten mukaisesti pitäisi
laajentaa internetpuhelujen
käyttöä kehitysvammaisten
ja omaisten tai ystävien välisessä
vuorovaikutuksessa
ja kommunikaatiossa.

Viola Heistonen
KD kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta

Comments