IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Lisäkäsiä hoitotyöhön

Lisäkäsiä hoitotyöhön

Vanhustenhoitoon ei olla usean vuoden keskustelun jälkeen saatu juuri mitään korjausta. Maamme hoitolaitosten henkilöstövahvuus on vain puolet siitä, millä henkilömäärällä naapurimaassamme, Ruotsissa, hoitoa tarjotaan. Erityisesti ikäihmisten hoitotyö vaatii keus!

Perheiden hyvinvointi tavoitteeksi Suomalaisesta perheestäkin tulee huolehtia! Osa perheistä voi huonosti.

Pienipalkkaisten perheiden ansiot eivät riitä kattamaan menoja, vaan perhe joutuu turvautumaan toimeentulotukeen tai tarvitsevagrAifflffli esimerkiksi lastensa hoidon järjestämiseksi. Tähän tarvitaan kotihoidontuen korjausta. Kristillinen etiikka on oivallinen viitekehys suomalaisen lainsäädännön pohj aksi!

Maria-Vuokko:

Ajatuksia elämästä Marja-Vuokko Mäkinen asuu Vantaan Ylästössä.

Hän on sisätautien ja neurologi an erikoissairaanhoitaja. Perheen kuudesta lapsesta kaksi nuorinta asuu kotona. Hän on kotoisin Satakunnasta. Vantaalla perhe on asunut 18 vuotta.

Marja-Vuokko toteaa, että suurperheen arjen on ollut haaste. Ainakin minua se on kasvattanut nopeammaksi ja luovemmaksi. Vaikeudet ovat sitkistäneet ja talouden kanssa tasapainoilu on vaatinut kätevyyttä ja luovuutta. Lasten kouluttarninenkin kysyy perheen voimavaroja. Opiskeleva nuori tarvitsee useasti myös henkistä tukea ponnistuksilleen.

Nuoren menestyminen on koko perheen asia! Kun perhe ei enää sido minua äitinä samalla tavalla kuin ennen, saan olla vaikuttamassa yhteiskunnan päätöksiin monella tasolla.

Olen toista kautta Vantaan varavaltuutettuna ja asukaspalvelulautakunnan jäsen. Jäsenyys Kristillisdemokraattien hallitus- ja johtoryhmissä tarj oaa oivaa näkökulmaa kristilliseen päätöksentekoon.

Naisen asema, niin perheessä, yhteiskunnassa, kuin seurakunnassakin, on sydäntäni lähellä. Eduskuntaehdokkaana pidän itseäni etuoikeutettuna, sillä juuri nyt eduskuntaan tarvitaan monipuolinen joukko terveydenhoitoalan ammattilaisia, joilla on tuntuma hoitolaitosten arkeen. Koko maan terveydenhoito on lähes kriisissä.

Valtio ja kunnat painivat isojen terveydenhoitomenojen kanssa. Vaikeita ratkaisuja on edessä. Tulevissa resurssi- ja priorisointikysymyksissä tarvitaan poliittisten taitojen lisäksi alan tuntemusta.

Hoitajien matalaa palkkatasoa pitää korjata, että voidaan varmistaa osaavien ammattilaisten pysyminen alalla. Jo tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on paikoin krooninen pula hoitajista. Myös hoitohenkilökunnan työhyvinvointulisi kiinnittää huomiota. Vaativa ala ajaa pian loputkin osaajista pitkille sairaslomille ja eläkkeelle.

Suomalainen perhe tarvitsee tukea. Perheet voivat huonosti ja lapsiköyhyys on lisääntynyt. Perhetukia pitäisi korjata niin, että päästäisiin eroon leipäj onoista ja toimeentulotuen lisääntyvästä tarpeesta. Nuorten opiskelutukia tulisi korottaa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoille on varmistettava työharjoittelupaikka sujuvan valmistumisen takaamiseksi.

Vanhustenhoito tarvitsee viisaita ratkaisuja. Kotona asumista on tuettava. Omaishoitajan tukea on suunnattava jokaiselle, joka siihen on oikeutettu.

Pitkään laitoshoidossa olleet, huonokuntoiset potilaat, ansaitsevat kodinomaiset olosuhteet kuoleman läheisyyteen ilman turhia tutkimusrasitteita. Erikoissairaanhoidon resurssien käyttöä pitää tarkistaa niin, että työikäisetkin pääsevät tutkimuksiin. Lainsäädäntömme pohjana tulisi säilyttää kristilliset arvot.

Basil Eneh:

Hyvät su väestöry Saako edus sen uus suo edustajan?

Fil, lisensiaatti havainnut mitte mukana vaiku nan kehitykseen luonnollinen va lisdemokraatit.

Basilin sydäm selviärninen j

2012-06-01-14-27-10-01.pdf


Comments