IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Miksi asiakkaan ääni vaijennetaan sosiaalipalveluissa

Miksi asiakkaan ääni vaijennetaan sosiaalipalveluissa?
Jorma Niemelä kirjoitti HS 10.8 Vieraskynäpalstalla asiakaspalautteen tärkeydestä
sosiaalipalveluissa. Hän totesi, että esim. dementoituneiden vanhusten ja kehitysvammaisten
vaikutusmahdollisuksia tulee edistää omaisia ja lähiyhteisöä kuulemalla.
Näinhän pitäisi olla. Todellisuus on kuitenkin toinen.Espoolaisessa yksityisessä palvelukodissa
esille tulleisiin ongelmiin ja asukkaiden kiusaamiseen ei kukaan puuttunut. Lääninhallitus teki
tarkastuksen ja totesi kaiken olevan hyvin. Vaikeuksien esillenostajat on leimattu ja jopa
oikeudellisia vastatoimia harkitaan heitä vastaan.
Samanlaisen toimintakaavaan olen törmännyt valittaessani ikäntyneen äitini ja kehitysvammaisen
lähiomaiseni hoidossa. Minut valittavana omaisena leimattiin, eristettiin, asetettiin vierailukieltoihin
tai minua jopa syytettiin kunnianloukkauksesta.
Lääninhallitukseen tehdyt valitukset eivät yleensä johtaneet mihinkään, lääninhallituksen antaessa
huomautuksen, palvelun järjestäjä korkeintaan pahoitteli tapahtunutta....
Omaisten valvontavastuu korostuu entisestään, totesi erässä haastattelussa vanhusasuiavaltuutettu
Jyväskylästä. Hän esitti, että tulevaisuudessa tulee kasvamaan vanhusten omaisten rooli
valvonnassa, että omaistenpsi olla silminä, korvina ja suuna paikan päällä valvomassa
vanhusten hoitoa.
C-e-Q-e-5)2
Milloin saadaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta uudistetuksi?. Kun lääninhallitukset
eivät ehdi valvoa ja erässä haastattelussa Länsi-Suomen läänin sosiaali- ja terveysneuvos totesi, että
valvonnan taakka on heille mahtottomana , ei riitä raha, eikä henkilökuntaa. PittäisikoLäänin
hal I itukset lakkauttaa kokonaan tarpettomina ja siirtää valvonnan kunnille ja omaisten järjestöi 1 le
Laittaisin toivoni omaisten perustamiin ja pyörittämiin hoito- ja palveluyksikköihin . Omaisilla
todella olisivat herkemmät korvat ja tarkemmat silmät kuulla asiakkaiden ääniä..
Viola Heistonen
yliopiston opettaja
Imatra
Saate: Olen inkeriläisenä maahanmuuttajana jotunut kovasti taistelemaan ikäntyneen äitini ja
kehitysvammaisen tyttärenpoikani hyvän ja asiallisen hoidon puolesta. Luulin, että syynä kaltoin
kohteluun ja kiusaamiseen on pelkästään meidän maahanmuuttajataustamme ja pidin kohtelua
pelkkänä syrjintänä, nyt kuitenkin olen huomannut, että samalla tavalla kohdellaan
kantasuomalaisia, esimerkkinä espoolaisen palvelutalo ja monet myös muiden omaisten
kokemukset kehitysvammaisten ja vanhusten hoitopaikoissa, tämä onkin maantapa.
Viola Heistonen yliopiston opettaja.Rautionkatu 21 A 2., 59910 Imatra.
puh.044 291 45 82

2012-07-10-12-58-01-01.pdf


Comments