IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Oikeus tavata lapsenlapsi

Oikeus tavata
lapsenlapsi
Isovanhemmilla ei ole mitään
oikeuksia puuttua ydinperheen
asioihin (SK 15/2010).
Lainsäädäntömme ei tunne laajaa
perhekäsitettä, mikä tuli esille
maahanmuuttajamummojen
karkotuksessa.
meidän sukumme venäläisessä
ja inkeriläisessä kulttuurissa
isovanhemmat ovat olleet aina
arvostettuja ja kunnioitettuja
perheenjäseniä, joilla on ollut
oikeus ja velvollisuus puuttua
lasten ja lastenlasten elämään.
Edelleen Venäjällä isovanhemmat
ovat tärkeässä asemassa
huolehtien esimerkiksi lastenlasten
houluun oaattamiocata ja
iltapäivähoidosta.
Avioerojen yhteydessä huoltajuuskiistoissa korostetaan erityisesti
lasten oikeutta isiin, yhtä
tärkeää olisi myös taata lapsille
oikeudet isovanhempiin sekä
äidin että isän puolelta. Yhdysvalloissa
isovanhemmat käyvät
oikeutta lastenlastensa tapaamisoikeuksista.
Huoltajuusriidoissa
lapsia vieraannutetaan
myöa iaoyanhcrumiotaan,

Viola Heistonen
Imatra

2012-07-10-13-21-15-01.pdf


Comments