IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Omaiset ja kunnat valvomaan vammaisten asumispalveluita

Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Omaiset ja kunnat valvomaan vammaisten asumispalveluita

Minna Lindgren
kirjoitti rohkeasti
(HS 20.7.) vanhusten ihmisarvon
loukkauksista ja
kiusaamisesta espoolaisessa palvelutalossa.

Omaisten ke-;
ken on hyvin

vaikea saada,
syntymään
yhteisrintamaa.
kisuuteen, koska puhumattomat
kehitysvammaiset
ihmiset eivät pysty itse kertomaan
kiusaamisestaan tai
kaltoinkohtelusta, puhuvien
kertomuksilla ei ole todistearvoa.
Vain ääripäät tule-

tapahtuu joka päivä kehitysvammaisten hoidossa.
Yksityisissä, yhdistysten

palvelukodeissa, laitoksissa
tai oppilaitoksissa vallitsevat mielestäni
villin lännen

säännöt, niin kauan kuin

ja häntä aletaan karttaa.

Kummallista kuinka usein
vammaisten tai vanhusten
asumisen ja hoidon piiristä

Palvelukoti voi järjestää
lehdistötilaisuuden tai kutsuu tv:n paikalle,
joiden
avulla maine puhdistetaan
Valittaneella omaisella ei ole

useinkaan muuta mahdollisuutta kuin ottaa
läheisensä

pois ko. palvelutalosta tai
hyväksyä itseensä tai omai-

.

vat julkisuuteen kuten Ylisen
i

ja Lehtimäen surmat.
Kehitysvammaisten seksuaalinen häirintä
on tabu,
josta ei puhuta.
Jos
omainen
yrittää

löytyykin tallaisia kiusaajia,
jotka kokoavat ympärilleen
toisista työntekijöistä tai
omaisista hovin, joka sitten
toteuttaa likaisen työn.

seensa kohdistuneet sank-

Harvat omaiset uskalta-

painajaismaisia
kertomuksia voisi kirjoittaa
asukehitysvammaisten
misen piiristä. Ihmisarvon
loukkamista ja kiusaamista
Vastaavia

ja säätiöiden omistamissa

vaiennetaan nopeasti erilaisin sanktioin,
kielletään
tapaamiset tai määrätään
tapaamisajat. Omainen leimataan helposti
häiriköksi

Omaisten kesken on hy-

vat valittaa, koska pelkäävät
aiheellisesti vammaisen tai

vin vaikea saada syntymäÄn
yhteisrintamaa, koska j okai-

itsensä kohdistuvaa kostoa
tai kunnianloukkaussyytettä
Lääninhallitukseen tehdyt
kantelut eivät yleensä johda
mihinkään, korkeintaan lääninhallitus voi
antaa muistutuksen, jolloin
palvelunjärjestaja pahoittelee tapahtunutta.

tiot ja eristämisen omaisestaan ja yhteisöstä,
johon
muut omaiset hyvin
osallistuvat.

nen pelkää kostoa. Oman
omaisen hyvinvointi ostetaan useinkin
kehumalla ja
puolustamalla palvelukodin
toimintaa.
-

Hyvä sisar- ja velikorrup-

tio palveluiden järjestäjien

ja valvojien kesken takaa

Yleensä lääninhallitus tekee toiminnan
j atkum i sen.
Viola Heistonen
palvelukodin pyynnöstä tarvalvontaa ei ole.
vammaisen ja vankuksen
kastuksen ja todetaan ettei
Tarinat kehitysvamma4edunvafroja omainen
ten hoidosta eivät tule jul-

puuttua epäkohtiin, bänet ole mitään huomauttamista.

Comments