IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Omaiset ja kunnat valvomaan vammaisten asumisplveluita

Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Omaiset  ja  kunnat  valvomaan  vammaisten
asumisplveluita

Minna Lindgren
kirjoitti rohkeasti
(HS 20.7.) vanhusten ihmisarvon
loukkauksista ja
kiusaamisesta espoolaisessa palvelutalossa.
astaavia painajaismaisia
ertomuksia voisi kirjoittaa
tiphitysvammaisten
asulotisen piiristä. Ihmisarvon
tatIkkamista ja kiusaamista
.t-yahtuu joka päivä kehiammaisten hoidossa.
ja n(sityisissä, yhdistysten
pal säätiöiden omistamissa
velukodeissa, laitoksissa
oppilaitoksissa vallitsevat mielestäni villin
lännen

Omaisten ke
ken on hyvin

vaikea saada
syntymään
yhteisrintamaa.

vaiennetaan  nopeasti  erilaisin  sanktioin,
kielletään   tapaamiset   tai   määrätään
tapaamisajat.  Omainen  leimataan  helposti
häiriköksi ja häntä aletaan karttaa.

Kummallista kuinka usein
vammaisten tai vanhusten
asumisen ja hoidon piiristä
löytyykin tallaisia kiusaajia,
jotka kokoavat ympärilleen
toisista työntekijöistä tai
omaisista hovin, joka sitten
toteuttaa likaisen työn.

Harvat  omaiset  uskaltakisuuteen,  koska
puhumattomat kehitysvammaiset  ihmiset eivät
pysty  itse  kertomaan kiusaamisestaan  tai
kaltoinkohtelusta, puhuvien kertomuksilla ei
ole  todistearvoa.  Vain  ääripäät  tulevat
julkisuuteen kuten Ylisen ja Lehtimäen surmat.

vat valittaa, koska pelkäävät aiheellisesti
vammaisen  tai  itsensä kohdistuvaa  kostoa
tai kunnianloukkaussyytettä. Lääninhallitukseen
tehdyt  kantelut  eivät  yleensä  johda
mihinkään, korkeintaan lääninhallitus voi antaa
muistutuksen, jolloin  palvelunjärj estäj ä
pahoittelee tapahtunutta.

valvontaa ei ole.
Tarinat kehitysvammais-

Kehitysvammaisten seksuaalinen häirintä on tabu,
josta ei puhuta.
Jos
omainen yrittää

Yleensä lääninhallitus tekee
palvelukodin pyynnöstä tar-

ten hoidosta eivät tule

puuttua epäkohtiin, hänet

ole mitään huomauttamista.

;äännöt, niin kauan kuin

Kli
ISSN1795-9535

Toimitus
KD-Mediat Oy toimitus
Karjalankatu 2 C, 7 krs,

00520 HELSINKI
kdtoimitus®keffi

Piatohnittaja

kastuksen ja todetaan ettei

Palvelukoti voi järjestää lehdistötilaisuuden
tai kutsuu tv:n paikalle, joiden avulla maine
puhdistetaan. Valittaneella omaisella ei ole
useinkaan  muuta mahdollisuutta  kuin ottaa
läheisensä pois ko. palvelutalosta tai hyväksyä
itseensä tai omaiseensa kohdistuneet sanktiot
ja eristämisen omaisestaan ja yhteisöstä, johon
muut omaiset hyvin mielellään osallistuvat.
Omaisten  kesken  on  hyvin  vaikea  saada
syntymään  yhteisrintamaa, koska  j okainen
pelkää  kostoa.  Oman  omaisen  hyvinvointi
ostetaan useinkin kehumalla ja puolustamalla
palvelukodin toimintaa.

Hyvä  sisar-  ja velikorruptio  palveluiden
järjestäjien  ja  valvojien  kesken  takaa
toiminnan jatkumisen.

Viola Heistonen
vammaisen ja vanhuksen
edunvalvoja omainen

Satu Mäkelä-Nummela voitti
kultamitalin trap-ammun-

nassa. Siitä innostui myös

KD:n puheenjohtaja Päivi
Räsänen, katso blogit alla.

(Kuva virallisilta olympialaisten kotisivuilta
http://en.beijing2008.cn
Photo credit: Vladimir Rys/
Bongarts/Getty Images)

Esa ErävaIo, 040 765 6170

Toimitussihteeri
Kristiina Kunnas, (09) 3488 2232

Toimittalat

Risto Rasilainen (09) 3488 2234
P

(C)91"MRA

Comments