IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Omat kokemukset omaisena

Omat kokemukset omaisena

pakottivat Heistosen ehdokkaaksi Viola Heistonen ajaa parannuksia vammaisten ja heidän omaistensa asemaan.

Viisumivapaudelle jyrkkä ei.

ANU PAKARINEN

Edellisestä tapaamisesta on jo yli vuosi. Heistonen ei tiedä, onko mies edes elossa: isoäiti on sulj ettu täysin ulkopuolelle.

  • En jaksaisi ilman tukijoukkoja. Olegin tapaus on nostanut pienen kansanliikkeen. En ole näiden kokemusten kanssa yksin, meitä on satoja.
  • Vammaisten eristäminen

ja vieraannuttaminen omaisistaan on kriminalisoitava, hän vaatii.

EDUSKUNTAVAALEISSA

Suomen Työväenpuolueen Vlime kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva Viola Viola Heistonen oli perusHeistonen, 75, vaatii pikai- suomalaisten ehdokkaana ja

Tuuli Parikka

Viola Heistonen

75-vuotias inkerinsuomalainen paluumuuttaja Imatralta. Sai Suomen kansalaisuuden 1998.

Valmistui Neuvostoliitossa 1959 korkeakouluopettajaksi. Pääaineena oli ihmisen anatomia ja fysiologia ja liikunnan kasvatus. Viime kunnallisvaaleissa perussuomalaisten ehdokkaana Imatralla. Pyrkii nyt eduskuntaan Suomen Työväenpuolueen

listoilta sitoutumattomana ehdokkaana. Vaatil parannuksia etenkin vammaisten ja heidän omaistensa asemaan. Myös vanhuksista ja köyhistä huolehdittava nykyistä paremmin. Kannattaa venäjänkielen opetuksen lisäämistä kunnissa. Hän toivoo myös, että maahanmuuttajien kielitaitoa ja osaamista hyödynnettäisiin tydelämässä nykyistä enemmän. Ei viisumivapaudelle.

sia parannuksia vammaisten keräsi noin 80 ääntä. ja heidän omaistensa ase- Koska tällä kertaa perusmaan. suomalaisilla oli jo ehdokasYK:n vammaisten oikeuk- ruuhkaa Imatralla, puolue sia koskeva sopimus on saa- vaihtui Suomen Työväentettava välittömästi voimaan puolueeksi. ja vammaislait yhdistettävä. - Ohjelmassa on paljon yh-

Yksityiset palvelukodit ja

läisiä sorrettiin, ja Suomessa kohdeltiin ryssänä.

  • Olen ylpeä inkerinsuomalaisista sukujuuristani. Kotona puhuttiin suomea, ja

teistä perussuomalaisten

  • yritykset on otettava tiukkaan valvontaan ja vanha

puolinen. Venäjällä inkeri-

kanssa.

halusin olla suomalainen. Pääsin kovalla työllä mu kaan suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta se ei ollut

  • Kommunismin kanssa

pakkokeinopykälä kumotta-

sillä ei ole mitään tekemistä, oikoo ehdokas yleistä harhaLisäksi Suomeen tarvitaan luuloa.

va.

Ruotsia vastaavat lait sosi-

aali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ilmoitusvelvollisuudesta. - Hoitajat on velvoitettava ilmoittamaan vammaisten

ja vanhusten hoidossa havaitsemistaan puutteista ja väärinkäytöksistä. Työkaveria ei saa suojella.

En jaksaisi ilman tukijoukkoja.

Viola Heistonen

Vammalsten lisäksi Heistonen ajaa vanhusten ja köyhien asiaa. 700 000 köyhän Helstonen omistaa vaali- ja heidän lastensa elintasoa kampanj ansa kehitysvam- on pikaisesti parannettava. maiselle, autistiselle tyttäViisumivapaudelle hän sarenpojalleen, jonka tapaa- noo toistaiseksi jyrkän ein. misoikeudesta on taistellut - Tässä ja nyt toteutettuna Viola Heistonen omistaa kampanjansa autistiselle tyttärenpojaheen sekä pitkään. se vaarantaisi Suomen tur- kohtalotovereille, jotka surevat ja kaipaavat vammaisia perheenjäseniään. kaikille

ihan sitä mitä olin luullut.

Heistonen "otti korjaavia askelia" ja meni mukaan ve-

näjänkieliseen yhteisöön. Hän vaikuttaa nyt useassa, vallisuuden. - Moskovassa ja Pietarissa

yhdistyksessä, jotka pyrki-/ vät rakentamaan yhteisymi märrystä ja yhteisöllisyyttI kantaväestön ja venäjänkil

on paljon etelästä tulleita maahanmuuttajia. Pahim- listen välille. millaan Suome sta tulisi läpikulkutie Eurooppaan.

  • Suomessa on 52 000 vel näjää puhuvaa, joista 30 0011

on inkeriläisiä paluumuuti Helstonen on inkerinsuo-

tajia. Venäjänkieliseen maat

malainen paluumuuttaja. ilmaan kiinnitetään silti Toiveet olivat korkealla, kun

hän tuli Suomeen 1990-1uvulla, mutta hän sai huomata olevansa täälläkin ulko-

enemmän huomiota kuin iiikeriläisiin, vaikka mentaW teetissa on iso ero, hän ihmettelee,

.


Comments