IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia

Kolumni

Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia

OUN soanut huvinahrenpaljonpolautetta Reution
tohnintakeekaksenja Viohi Heiatosenklirhängli
käaittelevistäjutuktini.
Palaute on ollut enieunkseen aike idukbaiita JUNiard 011
haonnehdittu atuun ouluos Nözikeikri inattentsalaukseksr.
"littinfflisen esenteelholuor."Inieittaintittiintibi
pohjanotesreaksekerjateldji loonsiollieeett
anunanitaidottomakei.
Viiihive~ottlisibettanzietittile tohnitnbeeei
Kompas osapaolti uekoe,72-vootiesta
nalste,jonka vilitetitinpahoinpidelieeo
kohfrtyrnantaaista hosealestaon, vei intasten tekana olevaa
pehthakeekosW
Onkemabdoiliatik iffili~tx.~.101MiligtraYt
nxietit htlatit eplielaitn?Seans mummeli pyrki sykayu
hoatten kaupueghmituadoon akjaakipeen
nmmnMnamhuutt*nsMofta,3ossa a
onhihken midestipolionide kodattens.
Sania nnuerneltmoittituolloin soomakiistohottokulttouris
liketakilikelmikeieyydegti: ulein rit~iingal
peWounitdcti_htinon Hin
kertokIJouatto1oltoonIiitsinsItizaikft
virkoei hieroendlajajuttelemelis,jsetti viehi tMnpiMn1
1M.nuhyvmuakht1vamwwIiy1n
ihneat
Vai onko alemaosa pienikin ,pgay* etta
tfohnintel~johtejejeiranennabet oyo.t arehtyneet
Ja atr$stltftilhlP
Matimsokeentietojen moksenpaboinpitekrepihlyja
seuranneet toknenpitootpenastuittpub,usuittoman raiehen
hikastattektanjOb teiduntuudn vålitYbea
Kvsyttitaköpooken mueteltaistamoadlawi tavallaj*
opogapaami ejankohtene,,nita kuin Authooi-ja
Affergerbitto~,vitinoliko haestattehja vskyksi?
itutistiatulkattaeus orehtymieen riski on ahsa olonzum.
Vol. lgyirsoli* vilidnidisityksastik atnikin ktuk autiotion
venlillietaustainen?
Tolualtajos pahohapitsliontökeetorat totte.
viranomaisetio patrehikeekno oneeitsevat ktitokeet
rolikomtaviliintulo~

Ilitaht mietituin, pititiiikö koko uian aataa olla.
Vaikka lopuitineo totuus ou avolana, plitimum ristirlitojen
julkise*y kfisittelyn oleven perostekaa.
"Syytlietenlehtitanlisenaijoan taitkillmpäil on egettill
adaayleisenienallitualia. Omiataake pelvehtlal% ryhanikoti
taivashiava hdto siini aeuvan vaxomoisen tai vaikkapa
-
904r, yaz '
otnaiam tieÅti~t bodur~on hoidosti
kattoejavkanoinaleet?00110~1314~1voimilkla
nahd9iliettottaptiolustaa outia nalieroy~
Toisaalta sekhi mahdotlisuus onolemmeketta omainen
oaceasti riesajahaitekillähhosnäiselleetOt hgtokien
henkälkuntaoikeffvouttaesoaan tihnlinvaatinkubet.
' Metanon kuitookinee. ottä eosioalihunnon golikmdaki
rinit heitokeisis totendn,
Etriji-~en Ilininhallitykeelle tebtylen kantahdeo
penuteens onudeis ei hihedaln ithia kaulls rättävästi.
Eshnerkäsi hoitopaikkaa seatetunnihtutysynalitti
omaieten mielipidettä, ja nuautenidtt esioitapagetila ohi
ontaiston.
Hetstonooddasaileaulla1apsedapeanaa
tapaantiskiellosta tokstMeittiL51~
,azgn1g1ImmUri1ys.munskukunei
ma_ogmutkertormaa httilantineette
nnuomolle terkemantn.mtsti on hysyloye.
Akneteltikkö tiod oikeinieen
ratketeee Iääninkaliitur
Heistosenidonnin kentelonjobdoste.
Polifet ratkoiseopuoteotaeneen.
7littyikö krADY9 eeittAdiumelkii".
4.1~enpahoippitelysyytOinen
lohdosts.

AND PAKARINXINI

snwpakadnen@uutisvuoksiti

2012-06-01-14-53-24-01.pdf


Comments