IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Palvelukoti rajoittaa omaisen tapaamisoikeutta

Vantaan Sanomat I Keskiviikkona 17. elokuuta 2005
a on tarkoitettu lukijoiden kirjoituksille. Ilman henkilö- ja yhteystietoja lähetettyjä mielipiteitä ei paistalla julkaista, mutta
nnan mukaan niissä voidaan käyttää nimimerkkiä. Toimituksella on oikeus Iyhentää tekstejä. Voit lähettää miehpiteesi
no0Ornak,kiSitig:;/,<.-/ 01510 Va11~XILLAti09) 83853190, SÄMKÖPOSTILIA:vantaan.sanomatOmedialehdet.ft
Palvelukoti rajoittaa
omaisen tapaamisoikeutta
Autistinen lapsenlapseni,
jonka huolenpitoon olen osallistunut
hänen syntymästään
asti, muutti kanssani 90-luvun
alussa Suomeen. Koulunkäynti
erityisopetuksessa alkoi heti
muuttomme jälkeen ja olin
tyytyväinen hänen edistymisestään.
Asuimme yhdessä yli
4 vuotta, mutta olosuhteiden
muuttuessa, jouduin siirtämään
hänet asuntolaan. Irtautuminen
kodista ja muutto uuteen ympäristöön
toivat mukanaan sopeutumisvaikeuksia
ja hän joutui
ta laitoshoitoon.
Pitkittynyt laitoshoito näytti
muodostuvan pysyväksi tilaksi,
mutta valmistelin muuttoa avohuollon
palveluihin ja sainkin
hänet siirretyksi Keski-Uudellamaalla
sijaitsevaan autistisille
suunniteltuun palvelukotiin.
Muutto näytti sujuvan hyvin ja
sopeutumisen helpottamiseksi
halusin saattaen siirtää omaistani
uuteen ympäristöön.
Kuitenkin ornaiseni kommunikaatiovaikeudet
huolestuttivat,
koska hänellä ei ollut keinoja
ilmaista itseään riittävän
hyvin, vaikkakin itse pystyin
kommunikoimaan hänen kanssaan
hyvin ja tulkitsemaan hän-
Tunnistin surullisen isoäidin
Vantaan Sanomien 17.8. numerossa
olleesta kirjoituksesta,
joka käsitteli keskiuusimaalaisen
palvelukodin toimintaa.
Vu Vwreila olen jois n
k isst saanUt kuull*
tä. Puhetta tukevan ja korvaavan
kommunikoinnin arviointi saatiinkin
toteutettua ostopalveluna
pätevien ammattilaisten toimesta.
Arviointi kartoitti vuorovaikutteisen
kommunikaation
keinot ja välineet, joita myös
toimintaympäristön tuli aktiivisesti
käyttää. Toivoin myös palvelukodin
henkilöstöltä myönteistä
suhtautumista kulttuuritaustaamme
ja tapoihimme,
mutta se ei kiinnostanut heitä.
Päinvastoin, sain osakseni epäystävällistä
kohtelua, minut leimattiin
häiriköksi ja ryhdyttiin
nöyryyttämään.
Kielteinen asenne tuntui syrjinnältä
ja jouduin lopulta painostuksen
alla allekirjoittamaan
"sopimuksen", jossa vierailuni
rajoitettiin kahteen kertaan
kuukaudessa, kaksi tuntia kerrallaan
ja vierailut omaiseni luona
olivat tarkasti säädeltyjä, kuten
vankilassa konsanaan. Esitin
useita pyyntöjä, että vierailujani
rajoittava ja laiton sopimus purettaisin,
mutta siihen ei suostuttu.
Oikeuttani hoitaa edunvalvojan
tehtävääni ja vapauttani tavata
omaistani on loukattu. En
voinut hyväksyä syrjiviä rajoituksia,
koska niitä ei ollut muilla
omaisilla, joten sanouduin irti
"sopimuksesta". Myöhemmin
selvisi, että palvelukotlin lähettämiäni
sähköposteja ja puheluita
oli tilastoitu, samoin vierailujeni
ja omaiseni käyttäytymiselle
etsittiin korrelaatioita.
Olen omaiseni virallinen
edunvalvoja ja läheisin linkki
hänen lapsuuteensa ja yhteiseen
historiaan, mikä nyt haluttiin
pyyhkäistä pois. Omassa
kulttuurissani sukuyhteydet
olivat hyvin tiiviit ja isovanhemmilla
oli merkittävä asema
lasten ja lastenlasten elämässä.
Inkerin kansaa pitivät hengissä
vahva yhteisöllIsyys ja tunteiden
jakaminen, mitkä auttoivat
säilyttämään identiteettimme
etnisen vainon keskellä.
Nyt täällä demokratian ja
tasa-arvon esimerkkimaassa
tuntuu valitettavan usein siltä,
että olemme eriarvoisia, vaikkakin
Suomen kansalaisia. Pakostakin
joutuu kysymään, millaiset
arvot oikeuttavat tällaiseen
syrjivään toimintaan?
Surullinen
isoäiti
Vammaisten omaisten
taakat usein raskaita
Useimmat omaiset, jotkä
huolehtivat eri tavoin vammaisista
omaisistaan saavat kärsiä
paljon. Taakat ovat usein raskaita
ja ajoittain lähestulkoon musertavat
omaiset, kuten tämän
isoäidinkin. Palvelujen järjestävia
ja hoidosta vastaavia omaisia
ihmisarvoiseSti ja edes
allisesti, vaikkei ystävällisyyttä
riittäisikään.
Isoäiti ja hänen lapsenlapsensa
ovat inkerinsuomalaisia,
mutta lapsen o ven&
adn
nan toimintaan ennakkoluuloina,
syrjintänä ja suoranaisina
vääryyksinä. Tämä isoäiti on
sydämestään sitoutunut ja vastuuntuntoinen
lapsenlapsensa
huoltaja, jonka jo soisi saavan
edes hiukan helpotusta vanhmitpnsa
näiviin
asi-
-
'
. ,
. . .
,
-
_ . .
- - -
111
' '
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-13-13-46-01.pdf


Comments