IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Pupupuku vai farkkupaita?

Pupupuku vai farkkupaita?

Haluaisitko, että sinun tai vammaisen tai ikääntyneen omaisesi itsemääräämisoikeutta rajoitetaan sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa käyttämällä liikkumista rajoittavia välineitä tai asusteita tai rauhoittumis- /eristyshuoneita?

Tulisiko jonkin nykyisin käytössä olevan teknisen laitteen tai välineen käyttö kieltää?

Tulisiko rajoittavien välineiden käytölle tai erillään pitämiselle säätää jokin enimmäiskesto? Tlilisiko henkilökunnan olla jatkuvasti läsnä rajoittavia välineitä ja asusteita käytettäessä.?

Tällaisia kysymyksiä

herättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemäärämisoikeustyöryhmän julkistama alustava luonnos hallituksen esitykseksi laiksi potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisesta välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. pakkotoimenpiteille on vaadittu jo pitkään parempaa säätelyä (v 1996 EOA Paunio). Samoin YK:n vammaissopimuksen ratifiointi odottaa itsemääräämisoikeuden rajoitusten uudelleen säätelyä.

Vanhustenhoidossa käytettyjä pakkotoimia ei ole säädelty aikaisemmin minkään lain puitteissa.

Perusteluksi luonnoksessa

laiksi potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisesta, todetaan oma ja toisen turvallisuuden tai terveyden vaarantuminen tai muu etu. Onko "muu etu" taas uusi porsaanreikä rajoituksille kuten "kehitysvammahuollon toteuttaminen" on ollut kehitysvammalain pakkokeino pykälä 42.

Lakiesitysluonnoksessa mainitut

rajoitukset antavat avoimen valtakirjan laillisesti rajoittaa Vammaisten ja vanhusten elämää kotihoidossa, perhehoidossa, päivätoiminnassa, asumispalveluisettä yhteiskunnan järjestämissä palveluissa.

Turvaako toimintayksikön omavalvonta, ilmoitus sosiaali ja terveydenhuollosta vastaavalle elimelle jatilastotTHL riittävästi valvonnan, jääkö yksityisille yksiköille ja yksittäislle työntekijöille liikaa valtaa?

Etevän

Helsingin kaupungin laatima kehitysvammaisten suojatoimenpideopas ohjeistaa rajoitusten tarkkaan kirjaamiseen, lääkärin tai psykologin hyväksymiseen ja ilmoitusvelvollisuuteen omaisifie.

Mielenterveyslaissa pakkokeinoista pitää tehdä ilmoitus Valviralle.

Ylilääkitys

tai kemialliset siteet sekä yhteydenpidon rajoitukset, joita käytetään sekä vanhusten että vammaisten hoidossa on ohitettu lakiesityksessä itsemääräämisoikeuden rajoituksina. Katsotaanko niiden kuuluvan normaaliin toimintaan, joista a?

Kuitenkin lakiesityksen

perusteluissa käsitellään asiakkaan yhteydenpidonrajoitusta, esimerkiksi on otettu EOA-huomautus kehitysvammaisen aikuisen lapsenlapsen ja isoäidin yhteydenpidon rajoituksesta.

Mielenterveyslaissa ja lastensuojelulaissa yhteydenpidon rajoituksesta voi valittaa hallinto- oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Koska nämä suunnitellut itsemääräämisoikeuden rajoitukset voivat koskettaa meitä jokaista elämämme jossain vaiheessa, tulee työryhmän esitykset saattaa yleiseen keskusteluun ennen lakiesityksen viemistä eduskuntaan. Omais- ja vammaisjärjestöjen kannanottoja tulee julkistaa

Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia, suostuminen ihmisoikeuksien loukkauksiin ei oikeuta käyttämään niitä

Pirkko Leskinen
omaishoitaja
Sipoo

Pirkko Leskinen: Pupupuku vai farkkupaita


Comments