IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Raution toimintakeskus: Omainen kuvaa oloja vankilamaiseksi

Omainen kuvaa oloja
vankilamaiseksi.
11- Viranomaiset: vammaisen
etu tärkein.
ANU PAKARINEN
RAUTION torinintakeskukseh
töimintatavoista tehtiin viikonlopun
aikana kantelu Etelä-Suomen
lääninhallitukselle. .
Kantelu koskee toimintakeSkuksessa
asuvan autistisen miehen
eristämistä. Miehen lähimmän
omaisen ja samalla edunvalvojan
käynnit ja yhteydenotot
kiellettiin kokonaan.lääkärin
määräyksellä.
Tieto tilapäisestä vierailukiel-
,0 1
losta annettiin tekstiviestillä.
Eristämisen tarkempaa syytä ei
omaiselle kerrottu. Tekstiviestissä
viitattiin ainoastaan autistisen
miehen tilaan, jonka vuoksi
hän ei voi tavata ketään omaisia
ja vieraita.
Päivittäln rniehelle soittanutja
ännöllisesti toimintakeskuksessa
vieraillut isoäiti järkyttyi
ja tuohtui kiellosta.
Hän korostaa olevansa ainoa
miehen lähiomainen ja hoitaneensa
tämän asioita vuosikaudet.
Iäkäs nainen on myös ottanut
tyttärenpoikansa kotiin välillä
viikonloppulomalle.
Pojalla on oma kännykkä.
Olen joka ilta laulanut ja toivottanut
hänelle hyvää yötä puheli-
III 1E1 . aamn
mella. Pyysin, että saan. edes puhua
hänen kanssa, mutta tämäkin
kiellettiin. Pojalla on varmasti
kova hätä, miksi mummosta.
ei ole kuulunut mitään.
Isoäiti kuvaa toimintakeskuksen
olosnliteita "vankilamaiseksi".
Ristiriklat Raution toimintakeskuksen
kanssa alkoivat, kun
isoäiti kiinnitti huomioia miehelle
määrättyjen rauhoittavien
lääkkeiden .suureen Määrään.
Hän pyysitarkempaa tietoja lääkityksestä,
mutta naisen mukaan
tästä kieltäydyttiin. Hänelle
todettiin, etteivät lääkeasiat
kuulu edunvalvojalle.
Isoäiti ei antanut periksi, vaan
teki kirjallisen selvityspyynnön
potilaslakiin vedoten. Kun vastausta
ei kuulunut, isoäiti laati
vielä kirjallisen muistutuksen.-
Vastaukseksi tuli tekstiviesti,
jossa ilmoitettiin vierailu- ja yhteydenottokiellosta.
Lisäksi isoäitisaikuulla,
ettämaistraatilta
pyydetään hänen edunvalvojaasemansa
purkamista. ,
Ketään ei eristetä
omaisistaan
kevyin perustein.
Tuomo Pöyry
Isoälti arvelee, että pohjimmiltaan
kyse on hänen pyrkimyksestään
siirtää tyttärenpoika autistien
hoitoon erikoistuneeseen
: .
Villa Kareliaan, koska hänen
mielestään Rautiossa eivät resurssit
ja osaaminen riitä. Toimintakeskus
panee hanttiinisoäidin
mielestä taloudellisista
syistä; rahaa taloon tuwasta
asukkaaRåerfai;
-rfärition toimintakeSkus ei
. kommentoi esitettyjä väitteitä:
Vaitiolovelvollisuuden vuoksi
asian julkinen käsittely on inahdotonta.
Toiminnanjohtaja Inkeri
Vartiainen muistuttaa ainoastaan,,
että asioilla on aina
toinenkin puoli,
Imatran kaupungin terveyskeskuksessa
asiaan perehtynyt ylilääkäri
Tuomo Pöyry puolestaan
korostaa, .että kaikki päätökset
tehdään aina vammaisen
s e
omaksi parhaaksi.
Ketään ei eristetä omaisistaar
kevyin perustein. Vaitiolovelvollisuuden
vuoksi hän ei voi kuitenkaan
konimentoida kyseessi
olevaa tapausta, våan puhuu ainoastaan
yleisellä tasolla.
- Tällaisia päätöksiä ei tehdi
kuinpakkotilanteessa, jos vain:
maisen turvallisuus on esimerkiksi
Vakavasti uhattuna.
Etelä-Suomen lääninhallitw
vahvistaa, että Raution toimintakeskuksesta
on jätetty kante;
lu, mutta sen enempää ei asiasta
kerröta. Kantelut eivät ole julkisia.
Lääninhallitus antaå aikariaan
ratkaisunsa kaikkia osapuoliå
kuultuaan. Yleensä kan:
telujen käsittelyaika on 5-8 kuukautta:


Eristärninen mahdollista, mutta perusteltava

ANU PAKARINEN.
PALVELUKODISSA tai hoitolaitoksissa
asuvan kehitysvammaisen
eristäminen on mahdollista,
kertoo lääninsosiaalitarkastaj
a Marja Kaasalainen
Etelä- Suomen lääninhallituksesta.
- Erityishuoltolaki ja mielenterveyslaki
mahdollistavat tiettyjen
rajoitteiden käytön, mutta
niistä pitää aina tehdä kirjalliset
päätökset perusteluineen.
. Rajoituksia on erilaisia.
Aggressiivisesti käyttäytyvä
henkilö voidaan eristää omaan
huoneeseensa, jos tämän katsotaan
olevaan tarpeen muiden
ihmisien suojelemiseksi. Jos
henkilö on vaaraksi itselleen,
voidaan päättää suojelutoimista,
joilla estetään itsensä vahingoittaniinen.
Kännykkäkieltokin on mahdollinen
- En muista yhtään tapausta,
mutta kyllä tämäkin on mahdollista,
jos sen katsotaan olevan
perusteltua henkilön tilanteen
johdosta.
Entä omaisten tapaamisia koskevat
rajoitukset?
- Yleensä laitoksissa on vapaa
vierailuoikeus. Täytyy olla todella
painavia syitä, että tästä
poiketaan. Rajoitukset ovat hyvin
harvinaisia, yhden prosen-
»~~1033. 1§~~«,'(~2. WAlt~ifflå, ~7i7C1~~9~.~
tin luokkaa.
- Jos yhteyderiotot on
ty, perusteet on kerrottava
omaiselle.
Yhteydenotot ja vierailut voidaan
kieltää, jos esimerkiksi on
pelättävissä, että tapaaminen,
heikentäisi vammaisen tai vaikkapa
mielenterveyskuntoutujan
vointia.
- Sairaudenkuva voi olla sellainen,
että tilanne häiriytyy
nrin pahasti, että yhteydenottoja
ön syytä rajoittaa...
Kaasalainen korostaa, ettärajoitukset
ovat aina määräaikaisia.
- Rajoitukset liittYvät jöhonkin
tilanteeseen, joka halutaan
panna poikki. Vaatimus on, että
päätöksistä on kirjalliset dokumentit
ja menettelylle on lääkä-
.rin hyväksyntä.
Entä tietojen julkisuus? Onko
lähisukulaisella oikeus saada
tietoja omaistaan koskevista
päätöksisiä?
- Ensisijaisesti lähdetään siitä,
että tietojen anto on mahdollista.
- Tietosuojalaissa mainituista
erityisistä syistä tietojen antoa
voidaan rajoittaa. Sekin päätö:
pitää kuitenkin perustella.
jos kieltäydytään antamasta
tietoja, pitää antaa kirjallinen
perusteltu päätös, josta voi valittaa.
Tekstiviesti ei riitä.

2012-07-10-12-35-10-01.pdf


Comments