IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Raution toimintakeskus

Toimintakeskus syyttää simputuksesta

RAUTION toimintakeskus ei ole kommentoi-

kuulu.

pidettiin edelleen välttämättömänä. Ilman sitä

27-vuotias ei olisi saanut jatkaa asumistaan
Rautuntija lapsenlapsensa asioissa, josta on
huoleh- tion toimintakeskuksessa.

Jonkinlaisen  käsityksen  toimintakeskuksen
tinut pienestä  pitäen. Hän  oli erityisen
kiinnostunnoista saa  Vantaan käräjäoikeuden
nauhoit- tunut miehen lääldtyksestä ja pelkäsi,
että tätä Toimintakeskukseen tehtiin alkuvuonna
tartamasta oikeudenkäynnistä, jossa käsiteltiin
ylilääkitään. Hänestä toimintakeskuksen asian-
kastuskäynti  Heistonen  lääninhallitukseen
tekemän kantelun johdosta.

Heistosen  edunvalvojan  aseman  purkamista.
tuntemus ei riittänyt autistimiehen hoitoon.

Tarkastuksessa ja muissa selvityksissä ei haKun
Heistonen ei saanut vaatimiaan tietoja

Asiassa kuultiin pitkään myös toiminnanjohtaja

lääkityksestä, hän aloitti kirjelmöinnin. Kun
ta- vaittu moitteen sijaa. Heistosen toivomaa
hoitoInkeri Vartiaista.

Nauhoitus osoittaa, että toimintakeskuksessa
paamisoikeutta    rajoitettiin,    mukaan
astuivat  paikan   siirtoa  ei  pidetty
tarpeellisena,  päinvastoin  lääninhallitus
katsoi ratkaisussaan, että on

Viola Heistonen koetaan hyvin hankalaksi omai-
myös lakimiehet.

Toimintakeskuksessa epäilyt koettiin loukkaa-
27-vuotiaan etujen mukaista jatkaa Rautiossa.

seksi,   joka   puuttuu   asiaan   kuin
asiaan lapsenMyös yhteydenpidon rajoittamista
tammilapsensa hoidossa. Vartiainen luonnehtii
toi-  vina,  sillä  hyvä  hoito  on  sen
ylpeydenaihe.

Toimintakeskuksen    taustavoimana   ovat
vammais- maaliskuussa pidettiin perusteltuna
senhetkismintaa jopa simputukseksi.

ten tietojen  perusteella. Päätökseen olisi
tullut

ten lasten perheet.

VIIt tulehtuivat jo ennen pahoinpitelyepäily-
Lopullisesti  tilanne kärjistyi  27-vuotiaan
kas- liittää kuitenkin lainmukainen osoitus
valitusvoihin ilmestyneen mustelman j älkeen.
Vaikka mahdollisuudesta.

j ä.

Kaikilta  osin lääninhallitus  ei Heistosen
kan Toimintakeskuksessa tuskaannuttiin Heisto-
hoitaja kertoi miehen palanneen kunnossa isosen
kyselyihin ja vaatimuksiin ja katsottiin tä-
äidin luota, poliisille tehtyä tutkintapyyntöä
ei telua käsitellyt, koska se oli jätetty
edunvalvojan

ominaisuudessa, jota hän ei sittemmin enää
olmän ylittävän  toimivaltansa edunvalvojana
peruttu.

Myös Heistosen edunvalvojuuden poistamista lut.

puuttumalla jatkuvasti asioihin, jotka eivät
tälle

nut salassapitovelvollisuud en vuoksi Viola
Heistoseen Ilittyviä syytöksiä millään tavalla.

Heistonen taas katsoi olevansa paras asian-

tt

Comments