IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Raution toimintakeskus 02

1

"Pitäisikö minun

olla iloinen?"

ANU PAKARINEN

edunvalvojuus purettiin

elokuussa Vantaan käräjä

VIOLA HEISTONEN ei oikeuden päätöksellä.

osaa iloita  syyttäjän ratKäräjäoikeus piti
täysin

kaisusta.  Itku  on herkässä,  ulkopuolista
edunvaivojaa

kun hän miettii kulunutta parhaana ratkaisuna,
kosvuotta.

ka toimintakeskuksen joh-

Pitäisikö minun olla don ja Heistosen välinen

iloinen,  kun  minut vapau-  luottamus  on
"vakavasti

tettiin siitä, mitä  en alun- rikkoutunut,
osittain kumperinkään tehnyt?

mankin osapuolen tekeMitä on istua ja odottaa
mistä toimenpiteistä johrikoksesta epäiltynä 11
tuen".

kuukautta?     Poliisi     kuulusUusi
viranomaisedunteli minua seitsemän tun- valvoja
on Vantaalta.

tia. Minun piti luovuttaa

Käräjäoikeus myönsi, etasuntolan avainkin pois.

tä  vaarana  on,  ettei  27-vuoJa  mitä
tämä  on tehnyt  tiaan  oma tahto  välity
riittyttärenpojalleni? Hän on tävästi uudelle
edunvalvolaihtunutkin niin. Vain hä- jalle,
jolla on muutama sanen takiaan olen jaksanut,
ta  muutakin  asiakasta. Täsanoo  Heistonen
katkera- tä riskiä vähentää kuiten na.

kin isoäiti, joka voi ornai-

sen roolissa tavata riittä-

Heistosen  vierailut   Rau-  vän  usein
tyttärenpoition toimintakeskuksessa kaansa.

kiellettiin tammikuussa

pahoinpitelyepäilyjen   joh-   Käytännössä
tapaamisia

dosta.

ei kuitenkaan sallita.

Myös muu yhteydenpito,

Elokuussa sain tietää,

kuten   jokapäiväiset,    venä-   että
vierailukieltoni  Raujäksi  eli  yhteisellä
"tunne- tion toimintakeskukseen

kielellä"  tehdyt  puhelin-  on  kumottu.
Toiminnanjohtaja Inkeri Vartiainen

soitot, kiellettiin.

- Olemme kulkeneet yh- väittää, että kielto
kumotdessä  pitkän  matkan  Neuvostoliitosta
Suomeen paluurnuuttajina. Pojan mo-

tiin jo maaliskuussa, mut-

lemmat vanhemmat ovat

- Olen tavannut tämän

ta minulle ei asiasta kerrott u.

kuolleet. Olen huolehtinut 11 kuukauden aikana
tyt-

hänestä pienestä  pitäen. tärenpoikani vain
kaksi

Ikinä en ole häntä vahin- kertaa, molemmat
kerrat

tänä syksynä.

goittanut.

Viimeksi kun Heistonen

Nyt poika joutui kokemaan myös isoäidin hyl-
yritti päästä tapaamaan

omaistaan, hänen ei ankäämisen.

Pienikokoinen nainen nettu tulla sisään ja
henkikyynelehtii tuskaisena ta- lökunta käski
poistua pai-

pahtumia kerratessaan. kalta.

Tapaamiset menivät

Jotain on vuoden aikana

särkynyt, ainakin sokea hyvin. Sitten minulle
yllättäen ilmoitettiin, että seuHeistonen ei
tiedä, mi- raava tapaaminen on vasta

ten jatkaa elämää tyttä- sitten, kun poika
niin harenpoikansa rinnalla. Hän luaa. Uudesta
tapaamisesjännittää toimintakeskuk- ta ei ole
ilmoitettu.

Tuntuu, etten jaksa

seen menoa, koska pelkää

enää. Haluaisin vain tieuusia vaikeuksia.

Kaikki mitä sanon tai tää, miksi tämä kaikki on

teen,  käännetään minua.  tapahtunut? Miksi
isoäiti

ja lapsenlapsi halutaan

vastaan.

luottamus oikeusvaltioon.

näin erottaa toisistaan?

Tolmintakeskuksen

aloitteesta Heistosen

uksesta

Haluan vain pojan parasta.

Comments