IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Skype kuvapuhelin

Kuvapuhelin puhevammaisen ja omaisen yhteydenpidossa

Valtioneuvoston vammaispoliittisessa selonteossa 2006 todetaan että tietoteknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea vammaisten henkilöiden tiedon hankintaa, työntekoa, opetusta, kuntoutusta, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

Tulkkaus, kommunikaation apuvälineet ja tiedonsaanti ovat vammaiselle henkilölle välttämättömiä yhdenvertaisuuden osatekijöitä. Erityisesti puhevammaiset maahanmuuttajat joutuvat helposti eristyksiin, ellei heidän kommunikaatiotaan tueta.

Toimiva kommunikaatio ja omalla äidinkielellä tapahtuva tulkkaus on ihmisoikeuksien, itsemääräämisen ja itsenäisen selviytymisen kannalta välttämätöntä.

internetpuhehden käyttöä tulisi laajentaa kehitysvammaisten ja omaisten yhkydenpidossa.

dollisuuksia ei vielä hyödynnetä riittävän laaja-alaisesti eikä soveltaminen ole vakiintunut palveluj ärj estelmän toimintatavaksi. Vastuullisilla toimijoilla ei ole riittävästi tietoa.

Inkeriläisenä paluumuutsitten Suomeen kehitysvammaisen lähiomaiseni kanssa, pidin Suomea tasaarvoisena ja ihmisoikeuksia kunnioittavana maana. Hyvin nopeasti huomasin, että olin yksin taistelemassa omaiselleni tasa-arvoisia oikeuksia ja palveluja.

Lähiomaiseni on puhumaton autistinen henkilö, joka kommunikoi kuvin, ääntelyllä ja elein. Hän asuu palvelukodissa. Koska käytän itse internetpuheluja, hankin yhteydenpitomme parantamiseksi hänelle laajakaistayhteyden ja asensin Skype- puhelinyhteyden ja Web- kameran.

Omaiseni ilahtui kovasti nähdessään minut kuvaruudulla ja oli valmis kuulokkeista kuuntelemaan puhettani ja lauluj ani.

Minun oIi helppo tulkita ilmeensä ja eleensä, joitakin viittomiakin käytimme. Toivoisin, että kehitysvammaisten kommunikaatiossa alettaisiin kokeilla laajemmin tietoteknologisia sovelluksia ja internetpuheluiden käytöstä tehtäisiin tutkimusta vammaisilla ihmisillä.

Vain tiedotuksella voidaan asenteita murtaa ja käyttöä lisätä. Skypeä käyttää tällä hetkellä noin 6 miljoonaa ihmistä maailmassa ja suurin osa on nuoria ihmisiä.

Vammaispoliittisen selonteon teknologiasuositusten mukaisesti pitäisi laajentaa internetpuhelujen käyttöä kehitysvammaisten ja omaisten tai ystävien välisessä vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa.

Viola Heistonen
KD kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta

2012-06-01-14-25-07-01.pdf


Comments