IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Tasa-arvo vammaisille ja maahanmuuttajille

Tasa-arvo vammaisille ja maahanmuuttajille

puolustan tiukkapipoisesti vammaisten oikeuksia ihmisoikeuksista tinkimättä!

Kehitysvammaisen omaiseni edunvalvojana tunnen hyvin vammaisten elinolosuhteet Suomessa ja olen hyvin perehtynyt heidän sosiaaliseen asemansa ja nähnyt myös varjopuolet heidän hoidossaan.

lisää. Kotona asuvat vanhemmat itsevat tukea selviytyäkseen äivästä. Omassa kodissa he aremmin. Omaishoitoa niin että hoitajat jakvat myös vaikeasti ea.

Kehitysvammaiset ja puhumattomat autistiset henkilöt, jotka asuvat laitoksissa ja asuntoloissa, ovat mielestäni kaikkein syrjäytyneimpiä maassamme. Vammaiset maahanmuuttajat ovat moninkertaisesti syrj äytymi sen vaarassa ja jopa syrj ittyj ä.

Vammaisia on kohdeltava tasaarvoisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Valitettavasti puhumattomat kehitysvammaiset ja autistiset henkilöt joutuvat helposti hyväksikäytetyiksi, alttiiksi lääkkeiden väärinkäytölle ja kaltoin kohtelulle.

Kristillisdemokraattina pidän tärkeänä, että kehitysvammaisille henkilöille, ovat he sitten maa-

Viola Heistonen, 70 v. inkeriläinen paluumuuttaja, asunut Suomessa 16 vuotta. 93 vuotias äitini, tyttäreni ja hänen 4 lastaan asuvat myös Suomessa. Koulutukseltani olen yliopiston opettaja, elämäntyöni olen tehnyt Neuvostoliitossa opettajana ja luistelunvalmentajana. Suomessa olen ollut siivoojana, lähiomaiseni omaishoitajana, vapaaehtoistyössä seurakunnassa ja tietokonevertaisohjaajana. hanmuuttajia tai kantaväestöä, turvataan arkipäivän kohtelussa ihmisoikeudet tasa-arvoa kunnioittaen. Vammaisten omaisten asiantuntemus oman lapsensa asioissa tulee ottaa huomioon ja tukea läheissuhteiden ylläpitoa.

Kri stilli sdemokraattien maahanmuuttajatoimikunnan jäsenenä pidän tärkeänä kotouttamispolitiikan aktiivista soveltamista käytännössä, etteivät maahanmuuttajat syrjäydy ja jää yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle.

Perusopetuksessa tulee panostaa maahanmuuttajalasten suomenkielen ja oman äidinkielen opetukseen. Maahanmuuttajien j atkokoulutustarjontaa, työllistymistä ja terveyspalveluita tulee erityisesti kehittää. Seuraavan eduskunnan aikana tulee hyväksyä uudistettu vammaispalvelulaki, johon kehitysvammalaki on yhdistetty.

Laitosasuminen tulee purkaa ja henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja omaishoidontuki on saatava lakisääteisiksi.

Suomessa tulee kohdella tasaarvoisesti kaikkia maahanmuuttajia, ovat he työperäisiä maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita tai kiintiöpakolaisia. Tiedän inkeriläisenä paluumuuttajana ja vuodesta 1998 lähtien Suomen kansalaisena, mitä on asua muukalaisena vieraassa, mutta aina omakseni tuntemassani maassa. Haluan rikkoa näkymättömän lasiseinän maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä ja aseina siihen käytän asiantuntemustani, jotka ovat lähtöisin kristillisestä arvomaailmasta.

Usko tai älä, maahanmuuttajat ovat yhteiskunnan uusi voimavara!

2012-06-01-14-26-25-01.pdf


Comments