IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Uutisia vammaisten ihmisoikeusrintamalta

Uutisia vammaisten ihmisoikeusrintamalta
Vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeusasiat ovat viime viikkoina olleet erityisen
ajankohtaisia. Etelä-Suomen lääninhallitus julkisti 23.1.07 läänin vammaispoliittisen ohjelman,
Enemmän kuin tavallinen, vuosille 2007-2010. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ja
vammaislakien yhdistämisen seuraaminen on ohjelmassa. Kansainvälisten vammaispoliittisten
linjausten mukaisesti läänin ohjelmassa painottuu vammaisuus ihmisoikeuskysymyksenä.
Invalidiliitto ry ja Kynnys ry ovat perustaneet Vammaisten ihmisoikeuskeskuksen, V1KE:n 26.2.07
Turussa. Tavoitteena on edistää vammaisten ihmisoikeuksia ja koordinoida vammaisten
ihmisoikeuksia koskevaa yhteistyötä. VIKE:n mukaan vammaisten syrjintå on Suomessa yleistä ja
laaja-alaista yhteiskunnan eri osa-alueilla.
Suomi allekirjoittaa 303.07 YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen. Kansallinen
lainsäädäntömme tulee saattaa sopimuksen edellyttämälle tasolle ja se tarkoittaisi myös
kehitysvammaisten perusoikeuksien rajoittamisen lopettamista.
Suomi on allekirjoittanut YK:n kidutuksen vastaisen lisäpöytäkirjan vuonna 2003, mutta ratiflointi
puuttuu vieläkin,. Lisäpöytäkirjalla perustettu kansainvälinen valvontaelin valvoo paikkoja, joissa
henkilöiden vapaus on riistetty tai heitä kohdellaan epäinhimillisellä tavalla. Suomessa tällaisia
paikkoja voivat olla vammaisten asuinyksiköt tai kehitysvammalaitokset. Lisäpöytäkirja edellyttää
myös kansallisen valvontaelimen perustamista, jolla olisi oikeus tehdä varoittamattomia
tarkistuskäyntejä vammaisten asuinyksikköihiry
Ulkoministeriö on perustanut työryhmän suunnittelemaan lisäpöytäkirjan ratifrointia, Työryhmään ei
ole otettu vammaisjärjestöjen edustusta. Suomi tekee suuren virheen valmistellessaan suljetuin ovin
läpinäkyvää valvontaelintä. Kynnys ry kysyykin tiedotteessaan 2.3.07, onko Suomella jotain
salattavaa Tattosten ovien takana, vai miksi pelätään vammaisten laitoksien tarkastuksia. Työryhmää
tulee välittömästi täydentää vammaisjärjestöjen edustuksella,
Suomen kehitysvammalaitokset ovat omassa suljetussa maailmassaan. Ne voivat valita asiakkaansa,
koska eivät ole sairaanhoitojärjestelmän yksiköitä. Kehitysvammaisten hoitotakuu ei toteudu
erikoissairaanhoidon neurologian ja psykiatrian alueilla. On todella vaikeaa päastä esimerkiksi
lääkkeiden arviointiin kehitysvammalaitokseen.

Viola Heistonen
yliopiston opettaja ja edunvalvoja

2012-07-10-12-24-58-01.pdf


Comments