IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Vammaisten erityiselämän surullisia kohtaloita

Kristdlisderhokraattinen viikkolehti

Vammaisten erityiselämän surullisia kohtaloita

Päivä päivältä paljastuvat vammaisiin ihmisiin
kohdistuneet hirmuteot, ei  vain perus- ja
ihmisoikeuksiin loukkaukset, ovat mielestäni
hälyttävä merkki yhteiskuntamme raaistuneesta
ja suvaitsemattomasta ilmapiirin muutoksesta
lähtien

abor-

sikiödiagnostikasta,
teista ja vammaisten lasten
hoido n rajoituksista.

Kehitysvammalaitosten pikaista sulkemista ja
ihmisarvoista elämää kehitysvammaisille ovat
rohkeasti vaatineet Kynnys ry:

sentään
keensä.

Tuntuukin
siltä, että
omaiset ovat

pahinta mitä
vammaiselia
ihmisellä voi

menettivät

hen-

Tuntuukin

siltä,

että

omaiset ovat pahinta mitä
vammaisella ihmisellä voi
olla. Heitä pidetään turhan
niuhottajina lastensa vaat-

Omaiseni kanssa kaksi
kehitysvammalaitosta , avohuollonyksikköä ja
oppilaitosta kiertäneenä, tiedän

mikä salailun ja pimittelyn
ilmapiiri niissä vallitsee.
Hyväksikäyttöön ja pahoin-

teista, vammaisiin lapsiinsa

pitelyihiin ei puututa, lääkityksiä salataan ja
kurvit,

on erityiskoulut., erityisammattioppilaitokset,
eri kehitysvamhuoltopiirit,

asukkaan lääkityskirjanpito häviävät.

Omaisen  puuttuessa  väärinkäytöksiin  hänet
hiljennetään   rangaistuksiin,  uhkauskiin,
kiristämällä ja takertujina ja näiden elämää
rajoittavina.

Niin kauan kuin meillä

malaitokset, niiden suljettujien ovien takana
vallitsee

erityiselämä ja talon tavat,
jotka voivat saada aikaan
hirveitä lopputuloksia.

Viola Heistonen
paluumuuttaja.
yliopistonopettaja

Työntekijöiten            .jaksami-
kunnianloukkaussyytteil   ja
inkeriläinen

n toiminnanjohtaja Kalle
Könkkölä  ja puheenjohtaja nen
ja laitoksen tai oppilai- lä, jopa toiset
vanhemmat
töksen maine tuntuvat ole- usutetaan kimppuun, koko
Juhani Kumpuvuori.
Vantaa
ottaa
van tärkeämpiä kuinanämä kehitysvammahuolto

ja
Kehitys vammais ten

Comments