IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Vammaisten lääkkeiden käyttö tiukempaan valvontaan

Vammaisten lääkkeiden kä !
tiukempaan valvontaan

HS:n mielipidesivuilla on
keskusteltu vanhusväestön
moni- ja päällekkäislääkityk-
' sestä ja todettu, että suomalaiset
viettävät elämänsä loppuvuodet
lääketokkurassa. Toinen
vastaava ryhmä ovat kehitysvammaiset
ja autistiset hen-
Kehitysvammaisilla ja autistisilla
henkilöillä on mielenterveysongelmia
aivan samalla tavalla
kuin muullakin väestöllä.
Mutta kuinka paljon näiden
vammaisten käyttäytymisongelmien
taustalla on kommunikaation
puutteita, joita hoidetaan
neuroosilääkkeillä, neurolepteillä
ja antiepilepteillä?
Kun palvelukodeissa ja laitoksissa
on vähän ja usein epäpätevää
henkilökuntaa, on helpompi
neutua
antaa pilleri kui-n pkyriiiien
ja äsUkään haastavaan
määräderoiseen
kuntoutukseen.
--IsTWen vammaisten henkilöiden
kohdalla on useimmiten
useinkaan itse kertomaan lääkkeiden
aiheuttamista
joit-a-läärcitään iaas
uusilla lääkkeillä.
Vuosien mittaan lääkäreiden
vaihtuessa vammaiselle henkilölle
voi keityä aikamoinen arsenaali
Psyykenlääkkeitä, jota
cocktailia Vielä kukin työntekijä
sekoittaa oman harkintanSa
mukaan antamalla lisälääkkeitä.
Palvelukodeissa lääkkeiden
yhteensopivuudesta ja mahdollisista
yhteisvaikutuksista ei
olla kovin hyvin selvillä. Toinen
lääkäri ei myöskään helposti
mene muuttamaan kollegansa.
lääkemääräyksiä. Lääkitystä
jatketaan vain, koska
työntekijät pelkäävät, mitä tapahtuu,
jos lääkitys lopetetaan.
Päivi Aaltosen aihetta käsittelevässä
pro gradu -työssä
Matka autistien planeetalle todetaan,
että-"varmiluden vuoksi
lääkitseminen voi olla vain
asiikkaan lääkitsemistä henkilökiinnan
rauhoftriiiseksi".
toimivaa pitkä-aikaista
kärisuhdetta, jossa potilaall
on ymmärrettävästi selvitetty,..
hoidon merkitystä ja annettu
hänelle mahdollisuus osallistua
päätöksentekoon
tarkoittamalla tavalla. -
Kehitysvammaisten ja autististen
henkilöiden
sen ja haåstavan käyttäytymi=
sen hoitoon .tulee .laada omat
käypä hoito -suositukset suoja=
toimentdteiStä ja lääkityksistä:-.
Samoin tulee selvityttää kehitysvammalaitoksissa
tehtijvää.
lääketutkimusta ja seurata,'
miten se täyttää eettiset kritee-'
Kehitysvammaisten
liiton meneillään olevan Mieli
myllertää -projektin toivoisi
erityisesti paneutuvan kohderyhmänsä
psyykenlääldtyksen
määrään ja siitä koituviin kustannuksiin.
. Pirkko Leskinen.
omaishoitaja
Sipoo.
Erkki Mustapartk

2012-07-10-14-33-56-01.pdf


Comments