IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Vantaan sanomat Oleg

Vantaan Sanomat

1

Koskivakkona 30. kessikuuta 2010

Kehitysvammainen mies eristettiin isoäidistään

KANSANUIKE Kehitysvammainen vantaalaismies ei ole tavannut lähintä omaistaan seitsemään kuukauteen.

kRJA-RIIKKA NIKKILÄ

Kehitysvammainen Oleg Jakonen ei ole ollut vhteydessä isoäitiinsä Viola Heistoseen yli puoleen vuoteen.

Vantaan kaupunki sijoi tti puheleyvyttömän. amis-

tisen miehen vksitviseen Raution toimintakeskukseen finatralle. Keskus ei Heistosen

mukaan salli hänen vierailujaan, ia haastemiehen viemään kirjalliseen -,apaamispvyntöön ei ole eastattu.

Kuukausien eristys Oleg Jakonen on vantaalainen kehitysvammainen. Viola Heistonen on hänen lahin omaisensa. Vantaa on hankkinutlakoselle hoitopaikan Raution toimintakeskuksessa.

Heistonen ei ole saanut tavata tyttärenpoikaansa sensemään kuukauteen.

Aluksi kieltoa perusteltiin pahoinpitelyepäilyllä. Syytös osoinautui perättomaksi. Toirnintakeskuksen ja isO-

Heistonen ei saa olla edes

puhelimitse yhteydessa tyt tärenpoikaansa. Inkerilaistaustaisella naisella oli tapana jutella ja laulaa hänelle venäläisiä lauluja.

äidin ristiriitojen vuoksi Jakoselle on määrätty edunvalvoja. Varnmaispalveluohjaajan mukaan Jakonen haluaa tavata isoäitiään, lakinireken mukaan ei. . Hän on muun muassa perussuofiola Heistonen muutti Suorneen 1991 mke täisenä patuumuuttajana. Han asuu nykyisin Imatralla, ja on yhteiskunnallisesti aktiivinen malaisten varavaltuutettu.

He

sanoyat, että Oleg ei anna

ottaa yhteyttä."

man aikana.

Syyttäjä vapautti isoäidin rikosepäilystii marraskuussa. Toimintakeskus ei

valtuustoaloitteen.

KESKUSTELE Rajoitetaanko vammaisten

laatu toteutuu muissaasit- hiniemen mukaan olla perusteltua vain, jos vammisyksiköissä.

ole sallinut tapaamisia tä- oikeuksia? Keskustele aiheesta osoitteessa mänkään jälkeen. Raution toim in takes - www.vantaansanornatfi -He sanovat vain, että Oleg ei anna ottaa vhteyttä, ker- kuksen toiminnanjohtaja Kehitysvammaiselle Inkeri Vartiainen ei ollu t too Heistonen. Heistonen, 74, on kas- tavoitettavissa. Keskuksen edunvalvojaksi määrätyn henkilökunnan mukaan lakimiehen mukaan mievattanut tyttärenpoikansa, ja tämän vanhemmat ovat muut eivät voi kommen - hen mielt on kuitenkin muuttunut. toida asiaa. jo kuolleet.

-Haluaisin vain tavata häntä.

mainen itse näin haluaa Kehitysvammaisten tu - tai tapaarnisista on hänelle kiliiton toiminnanjohtaja selvästi haittaa. Silloinkin Susanna Lohiniemi huo- ulkopuolisen asiantuntijan mauttaa, että vammaisen pitäisi todeta tilanne.

Viranomaiset ovat t ulkin- Heistonen on saanut tuneet puhekyvyttömänmie- ekseen pienen kansanliik- Valtuustoryhmien edustajat kuuntelivat Viola Heistosen vetoomus

Tapaamiskielto sai al - hen tahtoa ristiriitaisesti. kunsa puolitoista vuotta Vantaalaisen vammais-

keen.

Tukiryhmä vetosi

ta. Tapahtumien kulusta tehdään myös dokumenttia.

195

palveluohjaajan mukaan hengen adressilla valtuus- omaan sukuun, lapsuulakonen viesti viime vuo- toon, jotta se ryhtyisi toi- denhistoriaan Neuvostoliitehnin rikosilmoitus, jon- den lopulla, että hän halu- tisiiti Jakosen ja omaisten tossa, ontaan kultuturin ja ka mukaan Heistonen olisi aa tavata isoäitiään, käydä tapaamisten turvaamisek- äidinkieleen, huothauttaa Pirkko Leskinen. pahoinpidellyt 27-vuoti- kävelyllä ja kahvilla tärnan si. - Olegilta on viety yhteys Ryhmän mukaan Vanasta tynärenpoikaansa lo- kany;a. sitten. Toimintakeskuksesta

sesta tavata omai,;aan.

He vaativat lisäksi tarkistamaan, miten hoidon Rajoittaminen voisi Lo-

Lohiniemen mukaan henkilön täysi eristärninen omaisista on hyvin kunnat eivät valvo viittäviisti kehitysvammaisten harvinaista. Lohiniemen mukaan kohtelua palveloyksiköisomaisia eikuitenkaan aina pidetä voimavarana palve-

sä.

luyksiköissä .

henkilön omat ja hä nen

-Tapaamisia saatetaan taan kaupungin tulee val voa, onko toimintakesku s pyrkiä rajoittamaan niin, että niistä tehdään vaikeitoiminut oikein. Hanna Kuntsi (sd) ja 25 ta. Sanotaan, että vierailu muuta valtuutettua teki - ei sovi ohjelmaan tai että vät myös samankaltaisen henkilö ei voi syystä tai toi-

-Miten

vammai sen

omaistensatoiveet otetaan huomioon? Onko asukkaille järjestetty mahdollisuus hanastuksiin ja ulkoiluun? Saavatko he tavata ketä ha-

luavat?

.


Comments