IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Vetoomus: Vammaisen maahanmuuttajan ja hänen isoäitinsä perheyhteys palautettava!

Vetoomus: 

Vammaisen maahanmuuttajan ja hänen isoäitinsä perheyhteys palautettava!


Imatralla yksityinen vammaisten toimintakeskus on eristänyt ja vieraannuttanut
kehitysvammaista ja vaikeasti puhevammaista maahanmuuttajaa ainoasta
lähiomaisestaan, isoäidistään Viola Heistosesta kohta kolmen vuoden ajan.

Isoäiti Viola Heistonen (75 v) ja hänen puhumaton kehitysvammainen
tyttärenpoikansa (29 v) muuttivat Suomeen Neuvostoliitosta 1991 inkeriläisinä
paluumuuttajina, joiden äidinkieli on venäjä. Isoäiti oli tyttärenpoikansa huoltaja jo
Neuvostoliitossa vuodesta 1986 ja Suomessa edunvalvoja (28.8.09 asti). Pojan
molemmat vanhemmat ovat kuolleet.

Viola Heistosen tyttärenpojan eristäminen, vieraannuttaminen ja omaisille määrätty
tapaamiskielto alkoi syytä kertomatta 12.1.09 ja siitä ilmoitettiin tekstiviestillä.

Perusteena oli toimintakeskuksen tekemä perätön syytös pahoinpitelystä isoäitiä
vastaan.
Erimielisyydet olivat alkaneet isoäidin vaadittua selvitystä pojan rauhoittavien
lääkkeiden käytöstä..
Kaakkois-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä vapautti isoäidin
rikosepäilyistä 20.11.09. 

Palvelukeskus näyttää tulkanneen puhumatonta poikaa
erheellisesti. Väärä syytös on leimannut isoäidin lopuksi elämäänsä.
Vantaan käräjäoikeus poisti isoäidiltä edunvalvojuuden 28.8.09 toimintakeskuksen
aloitteesta ja maistraatin esitystä noudattaen. 

Tyttärenpojalle määrättiin
viranomaisedunvalvoja henkilöä koskeviin asioihin.
Käräjätuomari totesi toimintakeskuksen toiminnanjohtajan ilmoituksen mukaan, ettei
isoäiti ole enää tapaamiskiellossa tyttärenpoikaansa. 

Toiminnanjohtaja ilmoitti
oikeudenistunnossa, että oli purkanut 3.3.09 kehitysvammalain 42 § perusteella
tekemänsä tapaamisrajoitteen. Yli 30 v vanhaa kehitysvammalakia käytetään edelleen
määrättäessä kehitysvammaisille pakkokeinoja.

Kuitenkin sama yksityinen toimintakeskus jatkaa edelleen
viranomaisvieraannuttamista, ei salli tapaamisia eikä päästä 75 v isoäitiä eikä 98 v
isoisoäitiä toimintakeskukseen. Poika ei saa edes puhelimessa kuulla isoäidin ääntä
eikä isoäidin laulamia venäläisiä lauluja. Harvat tapaamiset päättyivät
syyttämättäjättämispäätöksen tultua julki, viimeinen tapaaminen oli 22.11.09.

Toimintakeskus ja edunvalvoja estävät tapaamiset vetoamalla siihen, ettei poika halua
tavata isoäitiään. Kuitenkin kahdessa palvelusuunnitelmassa poika on ilmoittanut
halunsa tavata isoäitiään.

Ei ole oikein ja kohtuullista erottaa ja vieraannuttaa puhumaton, kehitysvammainen ja
autistinen henkilö hänelle rakkaista isoäidistään, äidinkielestään ja venäläisestä
kulttuurista ja omasta elämänhistoriastaan, jota hän voisi muistella isoäitinsä kanssa.

Isoäiti on pienestä pitäen hoitanut kehitysvammaista tyttärenpoikaansa rakkaudella ja
hellyydellä. Venäläisessä kulttuurissa perhesiteet ovat olleet tärkeitä ja isovanhemmat
yhteiskuntaa koossa pitävä voima.
Kehitysvammaisen henkilön eristämisessä isoäidistään rikotaan Suomen
perusoikeuksien 7§ henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä
vapautta riistää mielivaltaisesti ilman laissa säädettyä perustetta ja 10 §, jossa taataan
yksityiselämän suoja sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklaa, oikeutta
vapauteen ja 8 artiklaa, yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta.

Kehitysvammainen maahanmuuttaja tarvitsee muita enemmän hänen
elämänhistoriansa ja kulttuurinsa tuntevan lähiomaisensa ja perheensä tukea ja
rakkautta uudessa kotimaassaan.

Pyydämme tukemaan tyttärenpojan ja isoäidin perheyhteyden ja vapaan
tapaamisoikeuden palauttamista allekirjoittamalla tämä vetoomus tai adressit.com ssa
oleva adressi tai ottamalla yhteyttä viranomaisiin.
Ihmisoikeudet vammaisten arkeen - verkosto,
www.facebook.com/ihmisoikeudet.vammaisten.arkeen

Sydän paikaltaan - blogi, http://sydanpaikaltaan.blogspot.com/
Pirkko Leskinen, perheystävä 

leskinen.pirkko g gmail.com

2012-07-19-13-22-35-01.pdf2012-07-19-13-23-17-01.pdf


Comments