IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Arvoisat kuulijat 0

Olen pe tynyt Lääninhallitukseen, Eduskunnan oikeusasiamieheen ja
Vähemmistövaltutettuun. En ole kokenut saavani heiltä riittävää jukea,
ohjausta ja neuvontaa syrjintä ja riita-asioissa. tyi q
Taistelu jatkuu ja sille loppua näy.
Minua on yritetty nujertaa henkisesti növryyttämällä, loukkaamalla ja
kiristämällä, mutta olen vielä hehgissä ja vritän taistella eteenkin
maahanmuuttajientWammaisten ja nuorten perheiden äitien jaksamiseen
puolesta. Jos vanhemmilla tulee sopeutumaattomuudesta ja syrjjinnästä psykisia
vaikeuksia, Suomen terveyden huolto , perus- ja erikoissairaanhoto nostaa
kädet pystyyn , koska ei pysty tai halua auttaa eri kulttureista tulleita
maahanmuuttajia ja perheitä, vaikeuksiin ei puututa asianmukaisesti, vaan
pallotellaan maahanmuttajaa viranomaiselta toiseelle.
Olen seurannut lähiomaistani opetuksessa. Peruskoulussa ei ollut
mahdollisuutta saada hänelle venäjänkilen opetusta. Ammattilisessa
erityisopetuksessa vammaisen venäläisen kohdalla kovan taistelun jälkeen sai
kerran viikossa äidinkielen opetusta. Venäläistä omaista karsastetaan, ei saisi
puuttua Hoijksin epäkohtiin , ei koliteilakr~asti, nuoret työntekijät
oppilaitoksessa osoittavat ikärassismia, sinuttelevat, käyttäytyvät loukkaavasti,
kieliongelmia ei ymmäretä , erilaista ilmaisua ja esintymistapaa pilkataan ja
naureskellaan/Eaai4a-14-koko Suomessa 1/47enäjänkielisiä puhetulkkeja
vammaisille..
Mitä ehdottaisin asian parantamiseksi ?:
110
Ryssä 14ha on niin vahva Suomessa, että asennemuutos pitäisi aloittaa jo
varhaisijässä päiväkodeissa. Kasvattaa suvaitsevaisuutta "venäläisyyteen".Onko
se mahdollista??
Kitkeä pois virkamiesten sosiaalinen korruptio yhteiskunnassamme!, eteenkin
joka koskee venäjänkielisten asiakkaitten kohtelua.
Lisätä venälänkielistä tulkkipalvelua eteenkin sosiaali- terveys alalla.
kt j h LL - -
Jokaiselle venäjankieliselle lapselle äidinkielen opetusta., jos vanhemmat ei
vastusta.
Vähemmistö valtuutetulta toivoisin minä henkilökohtaisesti selvityksen siitä
millaiset kriiteerit heillä on , kun sulkevat silmiään mielestäni suoraan etniseen
syrjintään4Kiilemtiia4tte saanet1200 kantekta / valitusta syrjinnästä ja vain
100 tapauksessteidän mielestänne oli syrjintää.

2012-06-01-15-31-14-01.pdf


Comments