IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Astrid Thors

Thorsilta odottaisi nyt suoraselkäis Maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin mukaan ministeri ei voi puuttua yksittäisiin

lupapäätöksiin (HS 9. 7.).
Thors esitteli joulukuussa
o8,
EU-kokousmatkaltaan

Ruotsista ostamaansa nuuskaa
protestoidakseen EU:n nuuskan tuontikieltoa.
Hän totesi,

että kielto loukkaa monien
oikeustajua.
Kyselyjen mukaan egyptiläi-

sen isoäidin käännyttämispäätös loukkaa myös
monien suomalaisten oikeustajua, arkkipiispojen
ja z 500 nettiadressin allekirj oittajan.

Thorsilta  odottaisi  nyt  suoraselkäistä
kannanottoa

iso-

äidin hätään - etenkin, kun
Suomen
ruotsinkielisillä
alueilla tehdään edistyksellistä
maahanmuuttopolitiikkaa. Ministerin kannanotto
olisi myös viesti maahanmuuttajia arvostavasta
asenteesta.

Maahanmuuttoviraston

maahanmuuttoyksikön jo
Heikki Taskinen lausui 1
tattelussa (HS 9. 7.) isoäitc
maahanmuuttajia loulde
kommentteja mumrnopark
masennuksesta, vanhusten
våsta Suomeen tai yksinäi
venäjänkiglisistä mumme
joita 50 000 Suomessa asu
venäjänkielisellä voi olla V
jällä.

Masentaako ja pelottaakc
rastoa todella mumm
hyökkäys Suomeen?
19 vuotta Suomessa asui
na venäjänkielisenä isoäi
olen ihmetellyt suomala
viranomaiskulttuurin
vammais- ja vanhushuo
maahanmuuttaj akielteisyytt
Nyt ymmärrän, että asentec
ohjeistukset tulevat sum
ministerikä ja Maahanmuu
virastolta.
Viola Heistoi
yliopiston opei
Im

Comments