IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

DIPLOMI

Käännös venäjän kielestä
DIPLOMI

N n:o 435139

Tämä diplomi on annettu Viola Semenovna Jakoselle siitä,
että hän on vuonna 1955 tullut Arkangelin M.V. Lomonosoville
nimettyyn pedagogiseen instituuttiin ja vuonna 1959 suorittanut loppuun täyden oppikurssin mainitussa instituutissa
erikoisalanaan liikuntakasvatus, ihmisen anatomia ja
fysiologia

Valtion tutkintolautakunnan 3 heinäkuuta 1959 tekemällä
päätöksellä Viola Semenovna Jakoselle myönnetään
keskikoulunopettajan pätevyys ja arvo.
Valtion tutkintolautakunnan
puheenjohtaja
(allekirjoitus)
Rehtori
(allekirjoitus)
Sihteeri
(allekirjoitus)
(Leima)

Arkangel, 1959
Rek.n:o 2365

Käännöksen venäjän kielestä
oikesi, vahvistaa 19.9.1991.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-06-01-15-44-51-01.pdf


Comments