IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎He ovat kadonneet‎ > ‎

He ovat kadonneet fi-ru

He ovat kadonneet teille
tietymättömille...


Karjalan sanomat 
N:o 129, 1994

On kirjoitettu paljon
inkerinsuomalaisista, mutta
pohjoisinkeriläisistä,
voi sanoa, ei ollenkaan.
He ovat kadonneet teille
tietymättömille.


Ensiksikin raja-alueen kylät
puhdistettiin kyläläisistä
v. 1936.
Heitä lähetettiin eri
puolille Venäjää.Se tuotti vaikeuksia
ihmisille, jotka olivat
sukupolvesta toiseen tottuneet
suomalaisiin tapoihin.

Rajakylät autioituivat.Toinen ryntäys oli
syyskuussa 1941, silloin
alkoi evakuointi.6. syyskuuta Lieskulan
kyläneuvoston alueelta,
Perin asemalta lähti
pitkä evakkojuna, kohti
Pähkinälinnaa.
Saavuimme aamulla
7. syyskuuta 1941 ja heti
saimme määräyksen kantaa
tavarat rantaan proomuihin.Ehdimme täyttää kaksi
proomua tavaroilla ja
ihmisillä kun saksalaiset
alkoivat pommittaa kaupunkia.

Puolet ihmisistä jäi
proomuista.

Kun ilta pimeni kaksi proomua
lähti matkaan.
Aamulla saavuimme Koposen
kylään, Syvärin rannalle
Mujan piiriin.


Kolmen päivän
kuluttua meidät vietiin
Volhovstroihin, sieltä
matka jatkui junalla kohti
Udmurtiaa.


8. syyskuuta 1941 alkoi
Leningradin saarto.27. syyskuuta 1941 saavuimme
Udmurtiaan.


Toiset menivät kolhooseihin
ja toiset ansiotöihin
turvesuolle.Me suomalaiset teimme neljä
vuotta uutterasti työtä
ja kaikki olivat meihin
tyytyväisiä.

Sitten 1945 alkoi kotiinpaluu.
Ihmiset olivat iloisia.


Mitä sitten tapahtui?


Kukaan ei ollut meitä
vastassa Perin asemalla.


Jokainen etsi itselleen
paikkaa, johon voisi
majoittua.

Oinaalassa ei ollut yhtään
taloa.


Kiiskilässä muutama
ränsistynyt, samaten
Anjalassa, Lieskulassa...Kymmenen päivän kuluttua
tuli määräys, että
höykynköykkyä Perinin
asemalle ja härkävaunuihin,
muttei sanottu minne
viedään.

Niin alkoi matka
tuntemattomaan
määränpäähän.


Puolet vaunuista jätettiin
Kikkerin asemalle ja toiset
Volossovan asemalle.Olot Volossovassa olivat
kurjat.

Vuoden päästä sielläkään
ei ollut rauhaa, meidät
vietiin Pihkovan alueelle
metsätöihin.En tiedä kelpaako
kirjoitukseni lehteen.


Kirjoituspalkkion annan
Karjalan Sanomille.


Lehti on miellyttävä.

Alina TIRRANEN

--

KUVATEKSTI:


Они исчезли
в неизвестном
направлении

Новости Карелии
№ 129, 1994 г.

Много было
написано об
ингерманландских
финнах,
но северных,
можно сказать,
вообще ничего.

Они исчезли
в неизвестном
направлении.

Прежде всего,
приграничные
села области
были очищены от
жителей в 1936
году.

Они были
отправлены в
разные регионы
России.

Это было трудно
для людей,
которые из
поколения в
поколение
привыкли
к финским
традициям.

Пограничные
деревни оказались
заброшенными.

Другая схватка
была в сентябре
1941 года, когда
началась
эвакуация.

6 сентября
из района
деревни Лиескула от
станции Пери
отправился длинный
поезд с эвакуированными 
в сторону крепости
Орешек.

Мы прибыли утром
7 сентября 1941
года, и вскоре мы
получили приказ
переносить наши
товары на баржи.

Только успели 
загрузить 
две баржи с
товарами и
люди,как
немцы начали
обстреливать
города.

Половина людей
остались на берегу.

С наступлением
темноты
две баржи
отправились в
путь.

Утром мы прибыли
на берег в Сювяри 
в деревню
Кобона, в районе Муja.

Через три дня мы прибыли в
Волховстрой, откуда 
путушествие
продолжалось на 
поезде в
Удмуртию.

8. Сентябрь
1941 Началась
блокада
Ленинграда.

27. Сентябрь 1941
мы прибыли в
Удмуртиию

Другие пошли работать в
колхозы и другие
на заработки
в торфяных
болотах.

Мы Финны 4 года
добросовестно работали
и все были нами довольны.


Тогда, в 1945
году Началось
возвращение
домой.

Люди были
счастливы.

А что произошло
потом?

Никто не
встречал нас на
станции Пери.

Каждый искал
место, где
остановиться.

В Oinaala не было ни
одного целого
дома.

В Kiiskilä
несколько
ветхих, также в
Аньяла, в Lieskulassa
и т.д.

Десять дней
спустя поступил приказ
срочно настанцию Пери 
и в товарные вагоны,
но никто не знал куда нас везут.


Так началось
путешествие
в неизвестном
направлении.

Половинавагонов
были оставлены
на станции Кикерино 
другая часть на станцию 
Волосово.

В Волосове условия
были ужасными.

Но итам не оставили 
в покое.Через год,
нас отвезли 
в Псковскую
область на лесо-
заготовки.

Я не знаю,  подойдет
мое письмо
для газеты.

Вознаграждение 
отдаю в пользу газеты
"Новости Карелии".

Журнал мне нравится.

Алина Тирранен.

--

Под фотографией следующий текст :

На снимке Хейстонен Семён, отец девяти детей из деревни Ойналово. Семья передвигалась с места на место множество раз. Во время войны все работали старательно в колхозе-Боевик Вавожского района в Удмуртии. 


Comments