IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Hyvät Kuulijat!

Hyvät Kuulijat!

Olen inkerinsuomalainen paluumuuttaja Viola Heistonen.

Olin kiertänyt Neuvostoliittoa laidasta laitaan : Uraali, Jäämerenrannikko,
Valkovenäjä. Vaikeista lähtökohdista huolimatta olin omalla
aktiivisuudella raivannut itselleni korkean koulutuksen ja hyvän työpaikan.

Tunsin itseni aina suomalaiseksi ja kun tuli mahdollisuus muuttaa Suomeen, niin
halusin kokea millaista on elää suomalaisena Suomessa.,

Mutta demokraattiseen Suomeen muuttaessani 19 sitten kehitysvammaisen
puhumattoman autistisen tyttärenpokani kanssa en arvannutkaan minkänlaisen
"siperiaan" joudun taistellessaan kehitysvammaisen oikeuksista. Kaikki nämä vuodet
ovat menneet siihen ja loppua ei näy! ?

Siitä nyt alempana,

VETOOMUS : Pykälä 42§ pois Kehitysvammaisten erityishuollosta! Miksi?

Laki Kehitysvammaisten erityishuollosta on vuodelta 1977 ( 23.6.1977/519).
Sen pykälä 42 sisältää seuraavan tekstin :

"Erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa PAKKOA vain siinä määrin
kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii."

Tämä pykälä ja moneet muutkin ovat puuttellisia ja ristiriidassa Perustuslain;
Europan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien
yleissopimuksen kanssa, jota Suomi ei ole vielä ratifioinut, koska kansallinen
lainsäädäntö ei ole vielä sopimuksen vaatimalla tasolla

Suomen PAKKOKKEINOJA koskeva lainsäädäntö on uudistettava!

2012-07-10-15-21-17-01.pdf


Comments