IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Hyvät Kuulijat! 02

Eikö hidastelu vammaisten ihmis- ja perusoikeuksien lainsäädännön valmistelussa ole
katsottava syrjinnäksi.
Vammaisten oikeuksien loukkauksia ei useinkaan käsitellä ihmisoikeuskysymyksinä.
Kuka valvoo Suomessa vammaisten ihmisoikeuksia?
Valvonta perustuu pääosin Lääninhallituksellem eduskunnan
oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille ja vähemmistövaltuutetulle.
Kuntien pitäisi valvoa ostamian palveluita, mutta käytäntö on toinen:
maksusitoumuksilla saadaan vammaiset pois silmistä, pois mielestä.
Kehitysvammaisten palveluja ja tukitoimia koskevista päätöksistä on yleensä
valitusoikeus.
PAKKOKEINOPYKÄLÄSTÄ EI OLE VALITUSOIKEUTTA!!!
Kehitysvammaisille ja autistisille ihmisille pitää turvata perus- ja ihmisoikeudet ja
tasa-arvoa kunnioittaen! Demokraattisessa Suomessa!
Omaiset ovat usein sinisilmäisiä ja arkoja puuttumaan vammaisen hoidon laatuun,
koska pelkäävät hoidon ja kohtelun entisestään huonontuvan ja syystäkin, koska
tiedän miten siinä käy.
Omaisen puuttuessa väärInkäytöksiin hänet hiljennetään rangaistuksin, uhkauksin ja
kunnialoukkaus- ja rikosilmoitussyyttein. Jopa toiset vanhemmat usutetaan kimppuun,
koko kehitysvammahuolto saattaa ottaa hampaisiinsa omaisen.
Vain omaiset yrittävät puuttua tähän PAKKOKEINOPYKÄLÄÄN 42§ ja sen takia
omaiset jotuvatkin usein erilaisiin sanktioihin.
Miten esimerkiksi minulle/meille on käynyt näinä 19 vuoden aikana Suomessa
asuessa.?
Alku meni hyvin, niin kauan kuin poika asui kanssani ja kävi koulua.
Ensimmäisestä asuntolasta, jonne hän muutti, sain kuulla maahanmuuttajana,
kehitysvammaisen, autistisen ja puhumattoman lapsenlapseni isoäitinä ja
edunvalvojana: "mitä juokset tänne", "pidä etäisyyttä pojastasi!" Toisesta laitoksesta

2012-07-10-15-36-23-01.pdf


Comments