IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Imatran venäläisen klubin Julkilausuma

Julkilausuma
Olemme Imatran venäläisen klubin"Yhdessä" jäsenistön ja kävijoiden
kanssa huolestuneina pohtineet Suomessa asuvien venäjänkielisten
perheiden yhteistyövaikeuksia Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
kanssa.
Asiakkaan oikeus käyttää äidinkieltään venäjää, oikeus saada
tulkkipalveluja ja kulttuuristen erojen tuntemus tulee olla venäjänkielisten
kotouttamisen peruslähtökohtia.
Venäläisessä kulttuurissa perhesiteet ovat hyvin tiivit, isovanhemmat ovat
tärkeitä ja arvostettuja perheenjäseniä, jotka osallistuvat paljon
lapsiperheiden tukemiseen
Venäjänkielisten tapa - ja toimintakulttuuri virkamiesten kanssa
asioitaessa poikkeaa huomattavasti suomalaisesta nöyrästä ja anelevasta
yhteistyötavasta.
Lasten huostaanotoissa, huoltajuus- ja edunvalvontaerimielisyyksissä,
vanhusten ja vammaisten palveluissa tulee aina ensisijaisesti etsiä ratkaisut
sukulaisten ja venäjänkielisten yhteisön piiristä.
Asiakkaan erottaminen venäjänkielisen suvun yhteydessä, on julmaa ja
ihmisoikeuksialoukkaavaa.
Ratkaisujen tulee perustua aina ei vain Suomen lakeihin vaan myös
oikeidenmukaisuuteen ja inhimillisyyteen
Päätöksissä tulee aina kuulla omaisia rakentavassa ja yhdenvertaisessa
ilmapiirissä, jottei syntyisi mielivallan , sanelun ja koston vaikutelmaa.
Päätöksissä tulee aina olla ohjaus valitusteihin.
Imatralla helmikuun 11pnä 2010
Imatran venäjäläisen klubin "Yhdessä"

2012-07-10-15-09-28-01.pdf


Comments