IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Nimeämispyyntö - Poliisin Ja Etnisten Yhteisöjen Yhteistyöfoorumi

Poliisihallitus
Rikostorjuntayksikkö
Jakelussa mainitut
Nimeämispyyntö
10.5.2010
1 (2)
POHADno/2010/1746
NIMEÄMISPYYNTÖ - POLIISIN JA ETNISTEN YHTEISÖJEN YHTEISTYÖFOORUMI
Jakelu
Poliisi on jo pitkään tehnyt yhteistyötä eri etnisten yhteisöjen ja niiden
edustajien kanssa. Poliisi pitää erittäin tärkeänä yhteistyötä ja
vuoropuhelua. Vaikka poliisin edustaja on mukana useissa eri
neuvottelukunnissa ja työryhmissä, poliisi pitää erittäin tärkeänä poliisin ja
eri etnisten yhteisöjen yhteistyöfoorumin perustamista. Suoran
keskusteluyhteyden luomiseksi ja ylläpitämiseksi Poliisihallitus asettaa
foorumin, joka koostuu etnisten yhteisöjen edustajista, poliisin edustajista
sekä asiantuntijajäsenistä.
Yhteistyöfoorumin tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina poliisin ja
sellaisten etnisten yhteisöjen kanssa, jotka saattavat joutua kohtaamaan
syrjintää, rasismia tai muita viharikoksia. Yhteisfoorumi on kanava tuoda
esille asioita, jotka liittyvät poliisin toimialaan.
Tehtävänä on;
1.) toimia keskustelufoorumina ja kahdensuuntaisena
tiedonvaihtokanavana poliisin toimialaan kuuluvissa asioissa.
2.) kehittää yhteistyötä etenkin syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvissä
kysymyksissä.
Tehtävänä ei ole antaa kannanottoja tai lausuntoja, eikä ratkaista
yksittäisiä tapauksia. Yhteistyöfoorumi voi kutsua asiantuntijoita
kuultavaksi. Toimikausi
on 1.8.2010 - 31.12.2011. Yhteistyöfoorumin kokoontuu vuosittain
kolme kertaa. Osallistumisesta ei makseta kokouspalkkioita eikä matka- tai
muita korvauksia.
Poliisihallitus pyytää nimeämään yhteistyöfoorumiin jäsenen ja tälle
varajäsenen ja ilmoittamaan tästä viimeistään 12.6.2010 osoitteisiin
helena.holopainen@poliisi.fi ja kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero
Poliisijohtaja Robin Lardot
Helsingin juutalainen seurakunta
Ihmisoikeusliitto ry
Monika-naiset liitto ry
Romaniasiain neuvottelukunta
Saamelaiskäräjät
Suomen Islamilainen Neuvosto
Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö)
Suomen Somaliliitto ry
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry
fj-
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-14-34-46-01.pdf


Comments