IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Suomen kansalaisuus 02

Annan Suomen kansalaisuuden Venäjän federaation
kansalaiselle, opettaja ja siivooja Viola Jakoselle ja hä-

nen huollossaan olevalle alaikäiselle, Venajän federaation
kansalaiselle Oleg Jakoselle ehdolla, että he kahden vuoden
kuluessa tästä päivästä vapautuvat Venäjän federaation kansalaisuudesta. Kansalaisuus katsotaan saaduksi päivänä,
jolloin Ulkomaalaisvirasto toteaa, että ehto on täytetty.
Helsingissä 8. toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti

Sisäasiainministeri

(

Maksu 1500 mk
Dn:o 26/710/96
AK

ULKOMAALAISVIRASTO

1 4,--05- 1998

Opettaja ja siivooja Viola Jakonen

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-06-01-15-50-59-01.pdf


Comments