IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

TODISTUS

TODISTUS

Viola Heistonen
on osallistunut
Vapaaehtoistoiminnan peruskurssille 11.-12.3. ja 30.3. 2006
Kurssi sisälsi seuraavia teemoja:
Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan:
-Mitä vapaaehtoistoiminta on?
-Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot
-Vapaaehtoistoiminnan motiivit
-Taustayhteisön esittely

Vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen:
-Itsetuntemus ja erilaisuuden kohtaaminen
-Viestinnän keinot vuorovaikutuksessa
-Kohtaaminen ja kuuntelu
-Ryhmässä toimiminen
-Vapaaehtoisen rooli, oikeudet ja vastuu
-Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt

Tukea vaikeisiin tilanteisiin:
-Elämän vaikeat tilanteet
-Vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tukeminen
-0maan toimintaan liittyvien mahdollisten ongelmatilanteiden ennakointi
-Mistä vapaaehtoinen saa tukea itselleen
-0man toiminnan suunnittelu
Kurssi sisälsi ohjausta vapaaehtoisena toimimiseen yhtenä viikonloppuna ja yhtenä arki-iltana.
Kurssilla perehdyttiin vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, sisältöihin ja toimintamuotoihin.
Kurssilaiset saivat ohjausta vapaaehtoisena toimimiseen, vapaaehtoistoiminnassa vaadittaviin
vuorovaikutustaitoihin sekä tietoa siihen kuuluvista sitoumuksista ja mahdollisuudesta saada
tukea ja ohj auta vapaaehtoistoiminnassa.
Kurssin järjestivät Vantaan seurakunnat.
Vantaalla 30.3. 2006

2
,i/LZ/ZA

»

Lauri Maarala, aikuiskasvatuspastori

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-06-01-15-48-33-01.pdf


Comments