IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Puhe: Tshetshenian tapahtumiin

Tshetshenian tapahtumiin sekaantuivat lähes kaikki sen naapurimaat. Dagestanin ääri
islamilaiset ryhmät ovat tukeneet tshetshenien taistelua myös aseellisesti. Georgia on
vartioinut Tshetshenian vastaista rajaansa varsin leväperäisesti ja raja alue on
toiminut sissien tukikohta-alueena ja Georgian kautta kulki aseita tshetsheneille.
Ingusia on puolestaan ottanut vastaan kymmeniä tuhansia tshetshenipakolaisia ja
pakolaissleireillä on muodostunut uusi terrorismin keinoja käyttämään valmis
ryhmittymä,
aivan kuin Palestiinassakin.
Afganistan
Afganistan ei ole Suomessa oleskelevien afgaanien lukumäärää tarkasteltaessa vielä
tällä hetkellä keskeinen lähtömaa. Afganistanin turvallisuustilanne on kuitenkin
ongelmallinen ja konfliktin pitkittyminen voi johtaa afgaanipakolaisten määrän selvään
kasvuun, ja heitä voi tulla runsaammin myös Suomeen. Tällä hetkellä Suomessa asuu
noin 3 300 afgaanitaustaista henkilöä, joista monet ovat Suomen kansalaisia. Vuosina
2004-2008 Suomesta haki turvapaikkaa noin 850 Afganistanin kansalaista. Afgaaneja
on muuttanut Suomeen myös kiintiöpakolaisina sekä perhesiteen perusteella
myönnetyillä oleskeluluvilla. Vaikka afgaaneja ei ole Suomessa toistaiseksi kuin
runsaat 3000 henkilöä, Afganistan on silti yksi keskeisiä lähtömaita, kun tarkastellaan
kansainvälistä muuttoliikettä ja pakolaisuutta. Afgaaneja on pyrkinyt aktiivisesti
Venäjän kautta Suomeen vuoden 2009 aikana ja tämä voi myös vaikuttaa afgaanien
määrään Suomessa Afganistanin turvallisuustilanteen heikentymisen sekä Venäjän
heikon taloustilanteen vaikutuksesta.
Afgaanit ovat eläneet useamman vuosikymmenen ajan vaikeissa olosuhteissa. Ihmisiä
on lähtenyt pakoon sotaa ja Talibanin kukistuttua vain osa on voinut palata.
Neuvostoliitto miehitti maata vuosina 1979-1989. Neuvostoliiton miehityksen päätyttyä
maa ajautui poliittiseen kaaokseen ja Afganistaniin syntyi valtatyhjiö, josta kilpaili
useampi ryhmittymä. Vuosia jatkuneiden taistelujen jälkeen Taliban nousi Pakistanin
avustuksella johtavaksi ryhmäksi ja hallitsi parhaimmillaan yli 90 prosenttia
Afganistanin pinta-alasta.
Taliban sai sotilaallisen menestyksen myötä myös poliittista kannatusta.
Sen vallan kasvaessa radikaalin islamismin tunnusmerkit, kuten parranajon
kieltäminen miehiltä, tulivat näkyviin ja tiukat rajoitukset alkoivat vaikuttamaan
tavallisten afgaanien arkeen. Jotkut uskalsivat vastustaa järjestelmää, minkä vuoksi
Afganistanin vankilat täyttyivät nopeasti. Rangaistukset olivat kovia ja jopa kuoleman
rangaistus saatettiin langettaa vähäisistäkin "rikoksista". Esimerkiksi
homoseksuaalisuudesta voitiin langettaa kuoleman rangaistus, joka pantiin täytäntöön
useimmiten kivittämällä. Taliban hallinto asetti erilaisia kieltoja runsaasti. Parran
ajamisen lisäksi uhkapeli, kyyhkys- ja koirakilpailut, televisio, länsimainen hiustyyli,
vaatetus ja musiikki olivat kiellettyjä. Jokaisen tuli rukoilla viidesti päivässä, mutta jos
unohti rukouksen, siitä rangaistiin. Monet tyytyivät näennäisesti uuteen järjestykseen
ja noudattivat määräyksiä julkisesti, mutta afgaanikodeissa seinien sisäpuolella
pyrittiin elämään eitiseen tapaan.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-13-30-09-01.pdf


Comments