IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Puhe: Tshetshenian tapahtumiin 02

Poliisin arvion mukaan Kosovon turvallisuustilanne on melko vakaa mutta voi helposti
murentua. Kaikkien etnisten ryhmittymien jäsenet jatkavat oleskelua alueilla, jossa
heidän etninen ryhmittymänsä muodostaa enemmistön. Kivien heittely sekä muu
vastaava uhkailu serbejä kohtaan on yleistä heidän matkustellessaan alueille, jossa
he ovat vähemmistönä.
)00i<su
Kaukasu
- Kaukasuksen alueella konfliktit ovat pitkittyneet ja niiden myötä turvallisuustilanne on
jatkunut ongelmallisena. Tshetshenit, ingusit, datsigit ja muutkin alueen kansat ovat
pyrkineet irti useampaan otteeseen Venäjästä. Myös ossetit ovat Venäjän tuella
pyrkineet4rtautumaa,p Gorgiasta, joka vaikuttaa osaltaan al en turvallisuuteen
u\L
enaiä halusi laajentua 170 ja 18 -luvui la _a kasu selle. s tshenit, ingusit ja
muut alueen heimot sotivat jo silloin venäläisiä vataan kymmeniä vuosia. 1860 luvulla
venäläiset karkottivat kymmeniä tuhansia kaukasuslaisia Turkkiin. Vuoden 1918
vallankumouksen yhteydessä Pohjois Kaukasuksen vuoristokansat julistivat alueen
itsenäiseksi tasavallaksi. Sisällissodan päätteeksi bolshevikit Iiittivät väkivaltaa
k-yttäen alueen osaksi Neuvostoliittoa vuonna 1921.
k.
1540 tShetshenit nousivat kapinaan neuvostoliiton hallintoa vastaan, mutta p na
armeija kukisti kapinan. Vuonna 1944 tshetshenit ja inguushit karkotettiin
asuinalueiltaan Keski-Aasiaan ja paluu sallitiin vuonna 1956.
euvostolon hajotessa 1991 tshetshenit julistautuivät itsenäiseksi Itsh rtian
tasavallaksi. Neuvostoliiton paikan valtiona ottanut Venäjä ei hyväksynyt1
itsenäisyysjulistusta eivätkä muutkaan valtiot tunnustaneet Tshetsheniaa. Eripuraista
rinnakkaiseloa kesti vuoteen 1994 saakka ja uosina 1994-1996 käytiin tshetshenien
itsenäisyystaistelu. Sodan jälkeen Tshetshenia oli raunioina ja maassa oli sodan jäljiltä
runsaasti aseita, eripuraisia klaaneja (taipeja), ulkomaalaisia palkka ja uskonsotureita
sekä rikollisjoukkioita.
VO)
'3?---"Wkesällä 1999 Shamil Basa evin ja jordanialaissyntyisen Ibnul Khattabin johtamat
ääri islamilaiset taistelijat tunkeutuivat
kahteen otteeseen Tshetshenian naapurimaahan Dagestaniin
tavoitteena luoda alueelle islamilainen tasavalta. Venäläiset ja dagestanilaiset joukot
torjuivat 2000 miehisen joukon hyökkäykset ja alueella käytiin jälleen täysimittaista
sotaa. Samaan aikaan Moskovassa, Volgodonskissa Venäjällä ja Buinakaskissa
Dagestanissa räjähti yhteensä neljä pommia, jotka surmasivat yli 300 ihmistä.
Tshethsenien terrori-iskut jatkuivat vuosina 2000-2001 Venäjän ulkopuolella mm.
l
lent onekaappauksffia.
esD p
oinen Tshetsh nian sota alkoi 23.9.1999 Venäjän ilmapommituksfila ja maavoimien
hyökkäys seurasi 1. lokakuuta. Khattabin ja Shamil Basajevin johtamat ääriislamilaiset
sotajoukot hyökkäsivät puolestaan Dagestaniin laajensivat toisen
Tshetshenian sodan aluetta. Kärsittyään suuria tappioita, tshetshenit jäivät
puolustuskannalle ja siirtyivät edellisen sodan tapaan sissi ja terroristitaktiikkaan.
uuLue 1(s_uf -ec? C.?:QY
(5z,i1 ck)( k2t)w
TA 1 ts 1 1 f , eip19 e)d,(kii
[
(
r
( (0)}.-k
'
u'
&-A
ODU
._71 0, 1 (-, kr,Q,
6,74
GQr
,
10
(5(,
1-ce.A/
-
("~
LL_
)0
1
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-13-36-06-01.pdf


Comments