IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Vaikka maahanmuutto on ensisijaisesti

Vaikka maahanmuutto on ensisijaisesti myönteinen asia, ilmiöön liittyy myös
negatiivisia elementtejä - laiton maahanmuutto. Yhtäältä se hankaloittaa toisten
maahanmuuttajien tilannetta mm. pitkittäen turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten
käsittelyä, mutta toisaalta myös laittomasti maahan saapuvien joukossa on
hädänalaisia ja suojelua tarvitsevia ihmisiä, joiden on ollut "pakko" saapua maahan
laittomasti ilman matkustusasiakirjoja. Laittoman maahantulon järjestäminen on
erityisen ongelmallinen asia hädänalaisten ihmisten kannalta, sillä heidän hätäänsä
käytetään hyväksi ja useat laitonta maahantuloa järjestävät tahot, jotka organisoivat
matkan etapeittain, rahastavat huomattavan suuria summia.
Yhtenä syynä laittoman maahantulon kasvuun on aikaisemmin avoimempaa
maahanmuuttopolitiikkaa harjoittaneiden Ruotsin, Norjan ja Tanskan tiukentunut linja,
mikä vaikuttaa suoraan Suomeen suuntautuvaan muuttovirtaan. Esimerkiksi somalit ja
irakin kurdit saapuvat Suomeen kasvavassa määrin EU:n sisärajojen kautta, etenkin
Ruotsista. Laittomaan maahanmuuttoon vaikuttavat myös elinolojen ja politiikan
muutokset lähtömaassa, etniset olosuhteet, Suomessa jo oleskelevien
maahanmuuttajien viestit sekä laitonta maahantuloa järjestävien rikollisten toiminta.
Laitonta maahantuloa on kuitenkin torjuttava, koska siihen liittyy rikollista toimintaa.
Rajavartiolaitoksen KRP:n yhdysmiehen yliluutnantti Jukka Tekokosken Rajamme
Vartijat -lehdessä 3/2009 esittämän arvion mukaan Suomeen saapuu vuonna 2009
laittomasti kolmansista maista 5000-6000 ihmistä. Esitetty arvio vaikuttaa melko
suurelta, mutta laiton maahanmuutto on ollut kasvussa ja yliluutnantti Tekokosken
arvio on vahvasti suuntaa antava. Viranomaiset kuitenkin kirjaavat näihin lukuihin
mukaan myös Suomeen ilman tarvittavia matkustusasiakirjoja saapuneet
turvapaikanhakijat, joten "laittomien" maahantulijoiden joukossa on myös monia
suojelua tarvitsevia ihmisiä. Jos suojelua tarvitseva henkilö saapuu Suomeen
"laittomasti", hänen todellisen tilanteensa selvittyä ja suojelun tarpeen varmistuttua
henkilö eisaapunut laittomasti, koska lainsäädäntökin hyväksyy sen seikan, että
pakolainen voi joutua tulemaan ilman asiakirjoja, joita hänen voi olla mahdoton saada
lähtiessään.
Sisärajatarkastusten poistuminen on vaikeuttanut kolmansista maista tulevan
laittoman maahantulon valvontaa samoin kuin järjestäytyneen ja rajat ylittävän
rikollisuuden torjuntaa. EU:n sisärajatarkastusten puuttuessa on mahdollista, että
kansainväliset rikollisliigat saattavat myös lisätä ja tehostaa toimintaansa Suomessa.
EU:n sisärajatarkastuksia tulisi lisätä ja kohdentaa resursseja laittoman maahantulon
torjumiseen keskeisimmissä lähtömaissa, esimerkiksi Somaliassa ja Turkissa.
SY:;_foes;)(( j1-d-P-2/1
r
/!'2nrif-C-13
Maahanmuuttajakäsite (T/PN. Lf2p,,-)(Q -Q(/)( e;-7)-14(1)
Määriteltäessä maahanmuuttajaa tai etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä voivat
viralliset määritelmät poiketa henkilöiden yksilöllisistä käsityksistä. Maahanmuuttajan
käsitteitä on useita. Yleiskäsite on siirtolainen, joka on henkilö, joka muuttaa toiseen
maahan tarkoituksena jäädä sinne pysyvästi ja tarkoituksena hankkia sieltä
toimeentulonsa. Siirtotyöntekijä ei asetu maahan pysyvästi, sillä oleskelun tarkoitus on
hankkia sieltä elanto sekä lisäansioita ja palata kotimaahan paremmassa asemassa
kuin sieltä lähdettyään. Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka on jonkin aikaa
asunut Suomen ulkopuoWra ja haluaa påläTäTakaisin-SUomeen. Suomeen muuttaa
_ -
./ .5T%=`!--i"
I
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-14-28-21-01.pdf


Comments