IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

2007-07-08 Kunnon kulkurit laittavat reippaasti Tossua toisen eteen

Kunnon kulkurit laittavat reippaasti Tossua toisen eteen

Kävelyklubi liikuttaa ,'
senioreita
Myyrrnåen

luonnossa

MARIKA HILT1JNEN

Myyrmäen kirkon kellotapu!"
lin alla käy iloinen puheensorina.
Kymmenkunta kävelyk1ut.4
laista valmistautuu aamupäiväri
lenkille.
- Minulla on kävelysauvat ,.
mukana, koska näln lenkkäjt,
on helpompaa ja turvalliseW
paa, kertoo myyrmäkeläinen !
Kalja Lamberg.
- Lääkäri suosittell sauvoja
kävelyn avukst, kun mlnulla on
ollut polvien kanssa ongelmla,
sanoo myös Myyrmäessä asuva
Malj a Kananen. .
.
Nai5et alkuverryttelevät
ennen lenkkiä kävelyklubin ohjiajan
Viola Helstosen johdolla.
Vaikka aurinkoinen kesäaamu
lämmittää lihaksta, pienet
' venyttelyt tehdään, jotta paikat
saadaan.vetreiksi.
- Kuntoilemme notn tunnIn
ajan tässä Myyrmäen ympäris- ,
tössä. Jakaudumme ryhmiln ihmlsten
kunnon mukaan. Ne jotka
haluavat kävellä ripeämmln
saavat silhen nifin mahdolllsuu-
Iden, Heistonen selvittää.
.
Kunnon Kulkurit -kävelyklubi
alkoi Myyrmäessä toukokuussa.
Kävelijöitä on riittänyt
laoln kymmenen joka kerralle.
Parhaimpina kertoina lenkillä
n huhkinut parikymmentä reiasta
kunnonkohottajaa.
Kävelyklubi on osa valtakun-
-.1allista hanketta, jonka tavoitteena on saada rhaahan 10 000
uutta kuntoklubia skroteen 2009
mennessä. Kävelyhanke on
UKK-instituutln, Suomen latu
ry:n ja Suomen Sydänlliton yhtelstyökampanja.
Klubin voi avata vetäjäkoulutuksen
käynyt henkllö. Kävelyklubin
vetäjäkoulutuksessa
perehdytään kävelyn merkitykseen
terveyskikuntana, sen terveysvaikutuksiin
ja erilalsiin tavoitepalnotukstin
erl kohderyhmillä.
Kurssilta sai nykyaikaista
näkemystä kuntoilusta, turvallisuudesta
ja tekniikasta. Thtustuimme
sauvojen käyttöön ja
esimerldksi ryhtiin, Helstonen
kertoo.
Myyrrnäessä asuva Heistonen
Innositil eläkepäivillä perustamaan
kävelyklubin. Heistonen
onVahtaankosken seurakunnan
vapaaehtoistyöntekijä ja seura-1
kunnan kannustamana päätti
lähteä vetäjäkoulutukseen.
Heistonen vetää klubia koko kesän
ja kävelyiden on tarkottus
jatkua myös läpi syksyn.
- Kävelyklubi on tarkoitettu
ennen kaikkea senioreille, jotta
heltä saadaan llikkumaan ja kohottamaan
kuntoaan. Toki kaikki
halukkaat saavat tähän osallistua.
Kävely on hyvää Ilikunr-
. '
, "r,
taa, koska se aktivoi elimistön
toimintoja, pitää yllå ryhtiä ja
myös sostaalisia suhteita, Heis-
. tonen korostaa.
Kunnon kulkurit -kuntoklubi
kokoontuu Myyrmäen kirkön
(Uomatie 1) kellotapulin alla
keskiviikkoisin kello 10. Lenkille
on vapaa pääsy. Lisätietoja käve-
Iyklubista ja vetäjäkoulutuksista
www.kavely.fi.

Vantaan Sanomot J Sunnuntalna 8. heInäkuLrta 2007

Kä velyklubi -
lähtee lenkille
Myyrmäen kirkon
kupeesta.

Kunnon kulkurtt -kbeluklubl kokoontuu Joka kesklylIkkoaamu Myymulen
kIrkon kellotapulIn alla. Louhelassa asuya Ellsa
Hyytla on Ilolnen maksuttomasta tapahtumasta.- Tämå on håuskaa yhdessäoloa. Olen yksInäInen IhmInen Ja kalpaan
seuraa.TaaItå olen saanut uusla ystäyta, han kertoo.

Myynnäkelalset KoIJa lamberg (vas.) Ja Malla Kananen (olk.) Iähthrät lenkIlle sausolen kanssa Vlola Helstosen lohdolla

DSCN0684.pdf


Comments