IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

2009-07-09 Kohteleeko Suomi kaltoin maahanmuuttaja-isoäitejä

Kohteleeko Suomi kaltoin
maahanmuuttaja-isoäitejä

Lauantai 4.7.,HS:n mielipidepalstalla
on ALVA
ry:n (Aikuiset Lapset Vanhempiensa
Apuna) perustajan
Kermen Soitim
kirjoitus, jossa hän kertoo,
että EU kansalaisilla
on etuoikeus tuoda Suomeen
oman ja puolison
iäkkäät vanhemmat.
Ihmetyttääkin, miksi
Suomen ulkomaalaislaki
luokittelee muista maista
muuttaneita iäkkäitä perheenjäseniä
niin alentavasti,
että julmasti voi karkottaa
heitä maasta pois
vaikka sairaana ja, muut
perheen jäsenet olisivat jo
Suomen kansalaisia. Eikös
olisi jo aika muuttaa
tätäkin lakia Euroopan
Unionin mukaiseksi.
Olen lähes 19 vuotta
Suomessa asuneena venäjänkielisenä
maahanmuuttaja-
isoäitinä ihmetellyt,
miten vaikeaa
Suomessa on saada arvostusta
ja hyväksyntää
isoäitinä.
Minua loukkaa syvästi
viranomaisten vähättelevä ja pilkallinen suhtautuminen murtaen 
suomea puhuvaan maahanmuuttajaan.

Nuoretkin
työntekijät katsovat 
usein asiakseen sinutella.
Oma 96-vuodas äitini on hyvin
herkkä aistimaan vihamielisen kohtelun. 

Stiomalainen tapa sinutellä ja puhutella pelkkä nimellä
on venäläisestä kulttuurista muuttaneelle iäkkäälle
ihniiselle loukikaavaa.

Meidän venäläisessä
ulttuurissamme, niin
Kuin useissa perinteisissä
ulttuureissa isovanhernmilla on ollut suora ja selkeä
rooli lasten hoidossa
ja kasvatuksessa ja isoäidit
ovat olleet merkittäviä
vaikuttajia slinä.
Erityisesti maahanmuuttajien
keskuudessa
isovanhemmilla on suuri
tehtävä siirtää omaa kieltä
ja kulttuuria, perheen
ja suvun tapoja ja arvoja
seuraaville sukupolville,
että he voisivat olla ylpeitä
Suomen kansalaisina
sukujuuristaan.
Kuka, jos ei isoäiti/isovanhemmat
ole sukulaistarinoiden
ja perinteiden
välittäjiä, hellyyden, neuvon
ja avun antajia lapsenlapsilleen.
Isoäidin ja lastenlapSen
suhde on ainutlaatuinen
molemmille ja se luo perustan
isovanhemmuuteen,
Se merkitsee
suvun jatkumista,
elämän tarkoitusta ja oma
identiteettiä.
Suomen maahanmuuttajaviranomaisten
tulkinta
perhekäsitteestä onkin
ahdas; Ydinperheessä ei.
kåtsota kuuluvan maahanmuuttajaperheen
isovanhempia.

Ydinperheeseen rajoittuva perhe
määritelmä ei aina rittä, kun päätetään eri kulttuureista tulleiden ihmisten kohtalosta.

Täällä kertaa Suomesta ollaan karkottamassa egyptiläistä isoäitiä Eveline Fadayelin perheensä lastensa luota.   

Maahan muuttaja rninisteri Astrid Thors ei suostu puuttumaan mummo-ongelmaan.

Karkotuspäätös on rasimmn

omaispäätös, humanitäärinen
vastuu ja inhimillinen
hätä ei vetoa päättäjiin.
Oikeudenmukaisuus
ja kohtuullisuus ei saisi
unohtua lalden ja sääntöjen
tulldnnassa. .
Olen ilolla ja ylpeydellä
todennut, että entinen
seurakuntani, Vantaankosken
seurakunta on
ymmärtänyt egyptiläisen
isoäidin hädän ja osoittanut
kansalaisrohkeutta
ottaessaan egyptiläisen
isoäidin suojiinsa ja tarjonnut
hänelle turvapaikkaa
kirkon
Myös Helsingin ortodoksinen
seurakunta- on
tarjonnut tukeaan. Kirkkojen
pilristä löytyy vielä
samarialaista henkeä.
Itsekin Uralille karkotuksen
kokeneena ja Suomessa
lapsenlapsestani
täysin erotettuna maansisäiseen
"karkotukseen"
hänestä joutuneena, vainoa
ja piinaa kokeneena,
ymmärrän hyvin egyptiläisen
isoäidin hädän ja
tuskan. -"'''"
Me, isoäidit kulttuUrista
riippumatta, olemme tärkeitä
kanta-äitejä ja perinteen
siirtäjiä lastenlastemme
elämässä.
Imatralla meidän venäjänkielisten
maahanmuuttajien
pitäisi koota
voimamme perheiden
vanhimpien ja nuorimpien
sukupolvien yhteisöllisyyden
rakentamiseksi
ja perinteen siirtämiseksi


VIOLA HEISTONEN
MAAHANMUUTTAJAISOÄITI
IMATRA

2012-07-10-13-12-37-01.pdf


Comments