IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

eläkejärjestelmä

Yksityisen puolen TEL-eläkejärjestelmä

on täyttänyt tänä vuonna 40 vuotta, mutta Suomen valtio on huolehtinut työntekijöidensä eläkkeistä jo huomattavasti kauemmin. Jo 1800-luvulla ajateltiin, että virkamiehelle kuului palkka ja eläke korvauksena valtiolle annetusta työpanoksesta. Valtionvarainministeriön alainen

Valtiokonttori toimii valtion eläkelaitoksena.

kilöä. Vuonna 2001 Valtiokonttorissa tehtiin

samoille perusperiaatteille vu
Valtion eläkelakiin otettiin arr
ystävä tulisi
te, indeksisuoja ja osittaine
srain vain hiljais
muusperiaate. Valtion elä
:uuntelen ja odo
kuitenkin TEL:n peruseh
Tästä on syntynyt vielä

lähes 28 000 eläkepäätöstä. Eläkkeitä mak-

käsitys valtion pitkästä

settiin 15 miljardilla markalla.

joka päättyy hyvään elå

liruoden 2002 alussa valtion elä-

kelain (VEL) piirissä oli noin
183 000 henkilöä, joista valtion
palveluksessa noin 128 000 henkilöä Eläkkeensaajia oli yhteensä 283 000 hen-

kuin valtion palveluksessa olevia. Suurin

Valtion eläketurvan piir ryhmää, joilla on erilainen

ryhrr ä ovat peruskoulujen ja lukioiden opet-

ori

misprosentti ja tavoitetasr

Valtion eläketurvan piiriin kuuluu muitakin

tajat, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1970

tymävuosi ja se, milloir itka rakastavat sy)

ja tulleet palvelukseen ennen vuotta 1999.

velus on alkanut,

koskaan vanhene
3hkä kuolevat vuosi
Jatkossa työelämään tulevat opettajat

kukin kuuluu.

'a he kuolevat nuor'
kuuluvat joko kunnallisten työntekijöiden
Ennen 1.1.1940 synt,

.

2012-06-01-14-49-23-01.pdf


Comments