IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

Ikäihmisten liikunta osaksi elämää

Ikäihmisten liikunta osaksi elämää


Ikäinstituutin mukaan iäkkäiden osuus Suomen väestössä kasvaa kolmanneksi nopeimmin EU-maista. Yli 75-vuotiaita on jo yli 390 000. Viidentoista
vuoden kuluttua heitä on satatu-

kyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ihmisten kunnon kohottamiseen.
Kävely on terveysliikunnan
kuningaslaji, se ei vaadi kalliita
varusteita ja on lähes kaikille so-

hatta enemmän.
piva liikuntamuoto.
Vanhenemisen ja sairauksien
Kävely vaikuttaa edullisesti
ohella toimintakykyä vähentää terveyteen ja fyysiseen kuntoon.
Iiikunnan vähäisyyttä. Iän tuo- Se panee tuki- ja liikuntaelimisma liikkumisen väheneminen tön sekä hengityksen ja verenlisää tuki- ja liikuntaelinsaira- kierron käyntiin, se kehittää aiuksia. Liikunnan vähäisyys uh- neenvaihduntaa, ylläpitää ryhtiä
kaa ikäihmisten selviämistä ko- ja tasapainoa sekä pitää yllä sotioloissaan ja voi johtaa ennen- siaalisia suhteitaldn.
Valtakunnallinen kävelyhanaikaiseen laitostumiseen, joten
erityisesti pitäisi kiinnittää huo- ke vuosille 2005-2009 on UKKmiota kotona asuvien, toiminta- instituutin, Suomen Ladun ja

Suomen sydänliiton yhteistyökampanja. Se tähtää 10 000 kävelyklubin perustamiseen.
Vapaehtoiset järjestävät
Myyrmäessä ikäihmisten "Kunnon kulkurit" -kävelyklubin, johon kutsutaan eläkeläispiiristä
ei lainkaan tai vähän liikkuvia
senioreita Iiikunnalliseen elämäntavan alkuun.
Ensimmäinen tapaaminen on
keskiviikkona 2. toukokuuta kello 10 Myyrmäen kirkon edessä.
Viola Heistonen
kävelylilkunnan ohjaaja,
fysiologian ja anatomian
opettaja
Myyntijohtaja

JAKELU

TOIMITUS

Perjantai: Suomen Posti

Päätoimittaja

Keskiviikko ja sunnuntai:

Risto Hietanen (vastaava)............. puh. 8385 3120

ILMOITUSPAKETTEJA

Uutispäälliköt

Suomen Lehtiyhtymä -konsernin lehtiin

Suomen Suorarnainonta

JAKELUNUOMAUTUKSET
Keskiviikon ja sunnuntain lehdet
Suomen Suoramainonta. Jakeluhuomautukset:

ma ja to 8.30-10.30 puh. 8866 1055, muina
aikoina puh. 5615 6436 tai terho.hankalin©
suomensuoramainontafi
Perjantain lehti
Suomen Posti Oyj. Jakeluhuomautukset:
puh. 0200 7 I 000 tai suomen.posti@posti.fi

Mikko Luukkainen
Jyrki Kortelainen .

Toimitussihteeri .

. puh. 8385 3110
puh. 8385 3862
puh. 8385 3100

Urheilutoimitus
Jorma Rinne

. puh. 8385 3150

MARKKINOINTI/ILMOITUSVARAUKSET
Asiakaspalvelu ja ilmoitusvaraukset
Marjaana Röpelinen .

. puh. 8385 3210

Henrik Rasmussen

. puh. 8385 3871

\vvvw.mediatalli.fi

KUSTANTAJA
Medialehdet Oy
Yhtiö kuuluu Suomen Lehtlyhtymaan
.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Asikainen
puh. 8385 3650
Painopaikka

Suomen Lehtiyhtymä 0y, Tuusula
ISSN 1236-0392

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-06-01-15-41-02-01.pdf


Comments